Lịch công tác
UBND huyện Kỳ Anh
Thứ 5 ngày 13/12/2018
  • 07:30 tại Tại HĐND tỉnh
    Họp Hội đồng nhân dân tỉnh
  • 08:00 tại Tại Phòng họp số 1, Nhà làm việc các cơ quan huyện
    Họp nghe tình hình, kết quả giải quyết đơn thư của công dân