Lịch công tác
UBND huyện Kỳ Anh
Thứ 6 ngày 22/06/2018
  • 07:00 tại Tại Hội trường UBND xã Kỳ Giang
    Giấy mời Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Kỳ Giang đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện
  • 07:00 tại Tại Khách sạn Bình Minh
    Giấy mời tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng; 10 năm chương trình"hành động việc làm-XDGN" giai đoạn 2007-2017; sơ kết 6 tháng đấu năm 2018
  • 14:00 tại Tại Hội trường UBND xã Kỳ Tây
    Giấy mời Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Kỳ Tây đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
07:00 Giấy mời Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Kỳ Giang đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện TT HĐND huyện Đ/c Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện và các PCTTại Hội trường UBND xã Kỳ Giang
07:00Giấy mời tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng; 10 năm chương trình"hành động việc làm-XDGN" giai đoạn 2007-2017; sơ kết 6 tháng đấu năm 2018Đ/c Nguyễn Xuân Thủy, PCT UBND huyệnTại Khách sạn Bình Minh
14:00Giấy mời Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Kỳ Tây đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện Đ/c Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện và các PCTTại Hội trường UBND xã Kỳ Tây
Thứ 6, 22/06/2018