Lịch công tác
UBND huyện Kỳ Anh
Thứ 4 ngày 01/02/2023
  • 08:00 tại Tại phòng họp trực tuyến
    GM Họp kiểm tra, rà soát việc thực hiện khắc phục, hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao năm 2022
  • 14:00 tại Tại phòng họp trực tuyến
    Giấy Mời làm việc, thống nhất một số nội dung về Nghị quyết của HĐND huyện, tại kỳ kỳ họp thứ Tám
  • 14:30 tại Tại Sở TNMT
    Làm việc mỏ vật liệu phục vụ cao tốc
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmTài liệu
08:00GM Họp kiểm tra, rà soát việc thực hiện khắc phục, hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao năm 2022 Đ/c Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyệnTại phòng họp trực tuyến
14:00Giấy Mời làm việc, thống nhất một số nội dung về Nghị quyết của HĐND huyện, tại kỳ kỳ họp thứ Tám Đ/c Chủ tịch, phó chủ tịchTại phòng họp trực tuyến
14:30Làm việc mỏ vật liệu phục vụ cao tốc Đ/c Võ Tá Cương, Phó Chủ tịch UBND huyệnTại Sở TNMT
Thứ 4, 01/02/2023