Lịch công tác
UBND huyện Kỳ Anh
Thứ 6 ngày 22/11/2019
 • 07:30 tại Tại UBND xã Kỳ Trung
  Giấy mời Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII
 • 08:00 tại Tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh
  Dự Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm 2019
 • 14:00 tại Tại Phòng họp số 1, Nhà làm việc các cơ quan huyện
  Giấy mời họp giao ban Ủy ban nhân dân huyện
 • 14:00 tại Tại Thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong
  Giấy mời Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
07:30Giấy mời Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII Đ/c Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Tại UBND xã Kỳ Trung
08:00Dự Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm 2019Đ/c Nguyễn Xuân Thủy, PCT UBND huyệnTại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh
14:00Giấy mời họp giao ban Ủy ban nhân dân huyện Đ/c Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện và Đ/c Nguyễn Xuân Thủy, PCTTại Phòng họp số 1, Nhà làm việc các cơ quan huyện
14:00Giấy mời Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII Đ/c Phạm Văn Dũng, PCT UBND huyệnTại Thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong
Thứ 6, 22/11/2019