Lịch công tác
Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)!
UBND huyện Kỳ Anh
Thứ 6 ngày 18/08/2017
 • 07:30 tại Tại UBND xã Kỳ Tân
  Sở TNMT tổ chức kiểm tra kết quả xử lý rác thải tồn đọng khu vực lò đốt SANKYO tại xã Kỳ Tân
 • 08:19 tại Tại Nhà văn hóa xã Kỳ Đồng
  Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 13/4/2006 của BTV huyện ủy về "tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo"
 • 08:21 tại Tại nghĩa trang Kỳ Đồng
  Giấy mời về công tác GPMB đường liên xã Kỳ Đồng - Kỳ Trung huyện Kỳ Anh (8h30' ngày 18/8/2017)
 • 08:30 tại Kiểm tra thực địa
  Sở KH&ĐT tổ chức buổi làm việc, kiểm tra thực địa về đề xuất điều chỉnh dự án Đường kinh tế kết hợp Quốc phòng phía Tây Bắc huyện Kỳ Anh, tại Cầu Sông Trí
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểm
07:30Sở TNMT tổ chức kiểm tra kết quả xử lý rác thải tồn đọng khu vực lò đốt SANKYO tại xã Kỳ TânĐ/c Phạm Văn Dũng, PCT UBND huyệnTại UBND xã Kỳ Tân
08:19Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 13/4/2006 của BTV huyện ủy về "tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo" Chủ tịch, các PCT và các Trưởng phòng Tại Nhà văn hóa xã Kỳ Đồng
08:21Giấy mời về công tác GPMB đường liên xã Kỳ Đồng - Kỳ Trung huyện Kỳ Anh (8h30' ngày 18/8/2017) Đ/c Nguyễn Xuân Thủy, PCT UBND huyện và Phòng KTHTTại nghĩa trang Kỳ Đồng
08:30Sở KH&ĐT tổ chức buổi làm việc, kiểm tra thực địa về đề xuất điều chỉnh dự án Đường kinh tế kết hợp Quốc phòng phía Tây Bắc huyện Kỳ Anh, tại Cầu Sông TríĐ/c Phạm Văn Dũng, PCT UBND huyệnKiểm tra thực địa
Thứ 6, 18/08/2017