Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   
Quyết định ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo
Hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức và lĩnh vực hoạt động; cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủ ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanhnghiệp.
Đọc thêm
Kết nối, hỗ trợ và mời gọi đầu tư
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào huyện Kỳ Anh, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sớm đưa huyện Kỳ Anh trở thành huyện nông thôn mới với công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng hiện đại; huyện Kỳ Anh xin giới thiệu một số công trình, dự án thuộc các lĩnh vực đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; qua đó tạo diễn đàn gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa chính quyền huyện với các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế. Huyện Kỳ Anh luôn sẵn sàng chào đón, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện để xây dựng quê hương Kỳ Anh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đọc thêm
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư vào các KKT, KCN tỉnh Hà Tĩnh
Thực hiện Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành xây dựng hồ sơ Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ Đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh. (Có dự thảo Nghị quyết và các hồ sơ kèm theo)
Đọc thêm
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 03 lô đất tại Quy hoạch dân cư vùng Ruộng Dài, thôn Châu Long và Quy hoạch dân cư chia khu 1 thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh
UBND huyện Kỳ Anh Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 03 lô đất tại Quy hoạch dân cư vùng Ruộng Dài, thôn Châu Long và Quy hoạch dân cư chia khu 1 thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh
Đọc thêm

1 - 20 của ( 60 ) tin, bài