Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

  

15:13 23/04/2024

UBND huyện Kỳ Anh thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung công quỹ nhà nước như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: UBND huyện Kỳ Anh;

- Địa chỉ: xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:

- Tên tài sản: Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung công quỹ nhà nước

- Số lượng, chất lượng của tài sản: Chi tiết tại phụ lục kèm theo.

3. Tổng giá khởi điểm: 19.095.000 đồng (Mười chín triệu không trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng theo quy định tại Khoản 04, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Điều 3 và Phụ lục số I của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp có ký nhận của người nhận hồ sơ trong thời gian trên. (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

- Địa điểm nộp hồ sơ: UBND huyện Kỳ Anh (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Số điện thoại: 0983626893).

Yêu cầu đối với hồ sơ của Tổ chức bán đấu giá tài sản bao gồm:

- Hồ sơ năng lực đơn vị. Lưu ý: Hồ sơ năng lực phải thể hiện rõ các nội dung theo yêu cầu đánh giá tại Phụ lục số I của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp.

- Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

                                                                                                                                                                Phan Đức Phú

 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại