Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |    Công điện 03/CĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện Kỳ Anh Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2024   |    Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn tỉnh năm 2024   |    Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình"   |   

Chiến lược phát triển ngành Kho bạc Nhà nước với thu ngân sách nhà nước

  

09:27 27/06/2023

Chiến lược phát triển ngành Kho bạc Nhà nước với thu ngân sách nhà nước


Thu ngân sách nhà nước (NSNN) là nhiệm vụ quan trong của cả hệ thống chính trị, đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống Kho bac Nhà nước (KBNN). Thời gian qua, KBNN đã phối hợp với các cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính để trực tiếp thực hiện thu hay uỷ nhiệm cho các ngân hàng thương mại thực hiện nhiệm vụ; hạch toán đầy đủ, kịp thời và chính xác vào các cấp ngân sách, tổng hợp báo cáo phục vụ điều hành ngân sách.

Những năm qua, nhiệm vụ thu NSNN của KBNN đã có nhiều bước tiến quan trọng. Từ thu tiền, hạch toán điều tiết các cấp ngân sách, tổng hợp báo cáo và trao đổi thông tin bằng thủ công đã phát triển chương trình ứng dụng thu ngân sách (viết tắt là TCS) và nay là TCS tập trung và chương trình tiếp tục được nâng cấp để đáp ứng với lộ trình hiện đại hóa thu NSNN. Các phương thức nộp tiền ngày càng đa dạng, nộp trực tiếp tại các điểm thu hay phương thức điện tử. Thông qua phối hợp với các ngân hàng thương mại, hệ thống các điểm thu đã được mở rộng.

Tuy nhiên, việc hoàn thiện về thu ngân sách đáp ứng với yêu cầu phát triển còn gặp phải một số vấn đề nhất định. Trong đó, việc người dân nộp tiền vẫn chưa thật sự thuận lợi, hình thức nộp tiền bằng thủ công trực tiếp tại các điểm thu của kho bạc vẫn còn nhiều. Các hình thức hiện đại như qua cổng dịch vụ công quốc gia, intenet banking, mobile banking, ATM,… chưa được khai thác có hiệu quả. Kết nối liên thông dữ liệu thu ngân sách giữa KBNN và cơ quan thuế, hải quan và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan còn hạn chế. Chưa có cơ sở dữ liệu đảm bảo phục vụ tốt quản lý thu NSNN. Sự tham gia của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong công tác thu NSNN còn ít.

Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 đặt ra yêu cầu đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ thu NSNN thông qua việc áp dụng công nghệ kỷ thuật số, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Quyết định  số 455/QĐ-TTg  ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tập trung nguồn thu của ngân sách nhà nước đó là:

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và thực hiện liên thông dữ liệu số về các khoản thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước và cơ quan thuế, hải quan, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trên cơ sở thống nhất cấu trúc thông tin trao đổi theo mã định danh đối với từng khoản thu.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thu ngân sách nhà nước cho toàn bộ các khoản thu ngân sách nhà nước; triển khai các dịch vụ số về thu ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp, theo dõi thông tin nộp ngân sách nhà nước trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi và giảm thiểu chi phí tổ chức thu.

- Mở rộng sự tham gia của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử trong công tác thu ngân sách nhà nước.

Cơ sở dữ liệu thu NSNN bao gồm thông tin về các khoản thu ngân sách như thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, phí và lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê tài sản công, tiền thu từ nguồn ODA (Official Development Assistance - Hỗ trợ phát triển chính thức) và các nguồn thu khác liên quan đến ngân sách nhà nước. Thông tin trong cơ sở dữ liệu này được thu thập từ các bộ, cơ quan và tổ chức có liên quan, bao gồm cả các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế khác. Cơ sở dữ liệu này cung cấp thông tin về số liệu thu ngân sách, các nguồn thu, và cũng có thể bao gồm thông tin về các biện pháp kiểm soát, quản lý và phân bổ ngân sách.

Thu ngân sách nhà trên địa bàn huyện Kỳ Anh cơ bản phản ánh bức tranh tổng thể cho công tác thu NSNN của hệ thống KBNN. Những năm qua KBNN Kỳ Anh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Đơn vị đã ký phối hợp thu với 4 ngân hàng thương mại lớn là Ngoại thương, Đầu tư, Công thương và Nông nghiệp phủ kín địa bàn đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân có nhiều sự lựa chọn điểm nộp. Các đơn vị liên quan đã phối hợp khá nhịp nhàng  góp phần thực hiện tốt thu ngân sách trên địa bàn./.

Nguyễn Trọng Danh

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại