Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Huyện ủy Kỳ Anh: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXV. Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở cụm ATLC - SSCĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

  

04:56 23/01/2019

Sáng ngày 22/1, Huyện ủy tổ chức hội nghị hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV. Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu năm năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Sáng ngày 22/1, Huyện ủy tổ chức hội nghị hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV. Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu năm năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Quốc Thị, TUV, Hiệu trường Trường Chính trị Trần Phú, phó đoàn công tác chỉ đạo huyện Kỳ Anh, đại diện các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy; bộ chỉ huy quân sự tỉnh; các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban Đảng huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; Bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND, UBMTTQ 21 xã trong toàn huyện.

Chủ trì hội nghị
Đ/c Nguyễn Tiến Hùng - PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đọc Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV
Đại biểu tham dự hội nghị

Đ/c Bùi Quang Hoàn - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đọc Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018

Năm 2018, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp không ít những khó khăn thách thức, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của toàn dân, nên các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa, xã hội đạt cơ bản đạt kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường.

Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ngành nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt 1.711,46 tỷ đồng, bằng 100,07% KH, tăng 3% so với năm 2017;cơ cấu kinh kế chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng thu ngân sách ước đạt 815,37 tỷ đồng, đạt 121,16%KH; tỉ lệ hộ nghèo chiếm 11,94%, giảm 2,41%. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện, từng bước đi vào chiều sâu, diện mạo nông thôn thay đổi, nhiều mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh được hình thành, kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư nâng cấp, có 22 khu dân cư và 135 vườn đạt chuẩn; tập trung chỉ đạo 2 xã Kỳ Châu và Kỳ Tân xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng được 124 mô hình, đạt 103,3%KH; thành lập mới 4 HTX, 20 THT, 33 doanh nghiệp, có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn toàn huyện lên 10xã; toàn huyện có 343 tiêu chí NTM đạt chuẩn, bình quân 16,33 tiêu chí/xã, đồng thời ban hành các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung cho các mũi đột phá về phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc với quy mô trang trại, gia trại nhằm khai thác tối đa thế mạnh của địa phương.

Công tác  xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động phòng ngừa,đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời, các chủ trương Nghị quyết của Trung ương, tỉnh và huyện đảm bảo nghiêm túc, chất lượng; công tác bồi dưỡng, phát triển đảng được chú trọng, trong năm đã mở 3 lớp đối tượng đảng cho 162 quần chúng ưu tú, 3 lớp đảng viên mới; 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng...

Về công tác xây dựng cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu năm 2018 đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt; Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; giao nhận quân đạt chỉ tiêu; làm tốt công tác huấn luyện sữn sàng chiến đấu, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; triển khai diễn tạp chiến đấu phòng thủ tại 5 xã đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Thành lập các lực lượng xung kích trong đấu tranh, ngăn chặn gây rối, biểu tình, bạo loạn ở các đoàn thể quần chúng. Coi trọng xây dựng các mô hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Đ/c Đinh Quốc Thị,  TUV, Hiệu trường Trường Chính trị Trần Phú, phó đoàn công tác chỉ đạo huyện Kỳ Anh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Thị,  TUV, Hiệu trường Trường Chính trị Trần Phú, phó đoàn công tác chỉ đạo huyện Kỳ Anh đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Kỳ Anh đã đạt được, đồng chí lưu ý một số vấn đề thời gian tới cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Anh khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế, tiếp tục tập trung soát xét lại đội ngũ cán bộ, giúp đỡ họ khắc phục, sữa chữa những tồn tại, yếu kém, chuyển đổi vị trí công tác; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nhằm vào những mục tiêu trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với người dân để nắm bắt thông tin từ cơ sở; cán bộ chỉ đạo phải luôn sâu sát cơ sở, làm tốt công tác dân vận; tập trung cao trong công tác xây dựng nông thôn mới, gắn với đô thị văn minh. Thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2019.

Đ/c Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư huyện ủy nêu lên nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đẩy mạnh tác cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; thúc đầy phát triển du lịch, dịch vụ. Chỉ đạo quyết liệt xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tặng Giấy khen cho các Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Tặng Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cụm ATLC-SSCĐ, Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã tặng giấy khen cho 14 tập thể và 8 các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018./.

Thúy Nga, Phạm Tuấn

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại