Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |    Công điện 03/CĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện Kỳ Anh Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2024   |    Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn tỉnh năm 2024   |    Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình"   |   
Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Kỳ Anh”
UBND huyện Kỳ Anh thông báo về việc niêm yết công khai, lấy ý kiến về Dự thảo hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Kỳ Anh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tham gia đóng góp ý kiến, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Đọc thêm

1 - 9 của ( 9 ) tin, bài