Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính và thi đua khen thưởng năm 2022

  

01:32 10/01/2023

Sáng ngày 10/01/2023, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện và UBND huyện Kỳ Anh phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính và thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Đại biểu tham dự

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đình Long, Phó chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và 20 xã trong toàn huyện.

Các đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Lê Mã Lương, Chủ tịch UMTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thanh Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả xây dựng NTM....

Năm 2022, huyện Kỳ Anh triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo huyện chủ động nắm bắt, dự báo đúng tình hình; tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đặc biệt là luôn sát sao, bám sát cơ sở để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Do vậy, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2022 có hơn 450 hộ của các xã đã hiến 25.732m2 đất, hàng ngàn ngày công, tự nguyện chặt bỏ cây xanh, tháo dỡ hàng rào xây và nhiều công trình khác, ước tính tổng giá trị 29,506 tỷ đồng. Xây dựng mới 610 nhà ở đạt chuẩn, vận động làm được trên 19km đường điện chiếu sáng; xây mới 08 nhà văn hóa thôn, 03 khu thể thao và lắp đặt hệ thống Camera an ninh tại 202 điểm…Tổng nguồn vốn huy động được trên 166 tỷ đồng, trong đó vốn huy động xã hội hóa và đóng góp của người dân chiếm 35,59%. Kết quả đến tháng 11 năm 2022 có thêm 3 thôn đạt KDC kiểu mẫu và 95 vườn mẫu cấp huyện. Lũy kế đến nay có 110/154 thôn đạt KDC kiểu mẫu; 831 vườn mẫu cấp tỉnh, 168 vườn mẫu cấp huyện. Năm 2023, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 05 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 03 sản phẩm OCOP 3 sao, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, huyện Kỳ Anh đạt chuẩn huyện NTM vào cuối năm 2023.

Đ/c Dương Thị Vân Anh - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện báo cáo công tác cải cách hành chính....

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, đồng bộ cả hệ thồng chính trị từ huyện đến cơ sở; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 01 Chỉ thị, UBND huyện ban hành 91 văn bản hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành công việc, chất lượng, hiệu quả tiếp nhận và xử lý hồ sơ dịch vụ công tại Trung tâm hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã ngày càng được nâng lên; tổ chức kiếm kiểm tra CCHC tại 16 xã; phối hợp với Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát tại 06 xã, CCHC được tỉnh đánh giá tăng 2 bậc so với năm 2021.

Công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến về hình thức và nội dung, gắn với các phong trào thi đua do trung ương, tỉnh, huyện phát động, tổ chức; nhận thức về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được nâng lên, phong trào thi đua có nhiều sáng tạo, đổi mới; phát triển mạnh trên tất cả các lĩnh vực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP - AN của huyện. Việc triển khai, chỉ đạo các phong trào thi đua ngày càng sâu rộng; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng; phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện và từng địa phương. Công tác khen thưởng được thực hiện công minh, chính xác, khách quan; đã quan tâm nhiều đến khen thưởng thành tích đột xuất, khen theo chuyên đề; số lượng khen thưởng thường xuyên đã giảm; quan tâm khen thưởng cho người lao động trực tiếp. Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào, các lĩnh vực được đẩy mạnh; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền điển hình tiên tiến, nhất là các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong phát triển sản xuất, trong xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Làm NTM phải thường xuyên, liên tục, xác định vai trò trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong xây dựng NTM. Cần có kế hoạch và lộ trình triển khai và xây dựng các tiêu chí. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương cần tiếp tục quan tâm tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; Việc triển khai, thực hiện các tiêu chí NTM cần thực sự quyết liệt, hiệu quả; có tham mưu kết nối công tác đỡ đầu các địa phương trong thực hiện mục tiêu. Tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông mới kiểu mẫu, đạt kế hoạch đề ra…

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được thời gian qua trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị BCĐ xây dựng NTM cấp huyện, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân tích cực tham gia hoàn thành các tiêu chí NTM, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu chưa đạt trên địa bàn. Huy động sự vào cuộc của Cấp ủy, Chính quyền địa phương, phát huy vai trò của người đứng đầu trong triển khai, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM theo hướng quyết liệt, chủ động, bền vững, Thực hiện tốt vấn đề rà soát quỹ đất, quy hoạch vùng phát triển sản xuất, duy trì nhân rộng mô hình phát triển kinh tế, định hướng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Quan tâm đào tạo nghề cho người dân cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà, nhà xưởng, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị UBND huyện, các xã cần quan tâm đẩy nhanh thực hiện các tiến độ, dự án, các công trình phúc lợi, sản phẩm OCOP. Thành viên BCĐ NTM phụ trách và chịu trách nhiệm đôn đốc, nắm bắt tình hình thực hiện các tiêu chí tại các địa phương trong thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường, vườn hộ, thực hiện cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu…

Ký kết phối hợp

Ghi nhận những thành tích đã được, Thủ Tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và cá nhân đạt thành thành xuất sắc trong năm 2022. Cũng nhân dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2022./.

Thúy Nga-Anh Đức

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại