Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Kỳ Đồng

  

21:05 04/06/2024

Sáng 04/06/2024, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng phòng Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại UBND xã Kỳ Đồng.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra đơn vị UBND xã Kỳ Đồng với các nội dung: Công tác chỉ đạo điều hành; Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Tác động của cải cách đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội.

Thành viên Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra các lĩnh vực CCHC

Thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông, xã Kỳ Đồng đã trang bị cơ sở vật chất đảm bảo đúng quy định trang thiết bị, đã ban hành nội quy, quy chế, phân công nhiệm vụ cho công chức đảm bảo đúng quy định. Kết quả giải quyết các TTHC, số lượng TTHC được giải quyết theo cơ chế Một cửa: tiếp nhận 571 hồ sơ, đúng và trước hạn: 540, quá hạn: 30 hồ sơ; đang giải quyết: 01 hồ sơ; 100% văn bản trao đổi trên môi trường mạng đều được chữ ký số.


Trong cải cách tổ chức bộ máy, UBND xã Kỳ Đông đã bố trí số lượng lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã đúng quy định, thực hiện sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đúng số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của từng chức danh theo quy định hiện hành.

Đ/c Nguyễn Đình Tuệ - Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, đại diện lạnh đạo UBND xã Kỳ Đồng đã tiếp thu những nhận xét cụ thể về CCHC từ các thành viên Đoàn kiểm tra. Đồng thời cảm ơn những đánh giá khách quan để giúp cho việc CCHC tại xã tiếp tục được đẩy mạnh, khắc phục những hạn chế trong thời gian sớm nhất.

Đồng Chí Đặng Thúy Anh, Bí Thư Đảng ủy thống nhất với các nội dung của Đoàn kiểm tra

Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng phòng Nội vụ phát biểu kết luận

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Kỳ Đồng, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị UBND xã Kỳ Đồng cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, như: Chú trọng khắc phục các tồn tại hạn chế mà các thành viên Đoàn đã chỉ ra, tránh lặp lại những lỗi đã gặp phải, lãnh đạo UBND xã Kỳ Đồng cần triển khai CCHC quyết liệt hơn. Đồng chí cũng nhấn mạnh xác định cải cách hành chính là cải cách cả hệ thống chính trị. Cần quan tâm đến hoạt động tiếp dân, bố trí phòng tiếp dân và phân công cán bộ tiếp công dân đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác CCHC; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính đúng hạn cho công dân, tổ chức./.

Nguyễn Thơm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại