Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |    Công điện 03/CĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện Kỳ Anh Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2024   |    Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn tỉnh năm 2024   |   

Hội nghị bàn các giải pháp, giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB

  

16:38 02/05/2024

UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức cuộc họp, bàn về các giải pháp, giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB. Đồng chí Võ Tá Cương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì Hội nghị.


Hội nghị đã được nghe đại diện Hội đồng bồi thường, GPMB báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB các dự án trên địa bàn huyện.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội cho chủ trương tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 là dự án trọng điểm Quốc gia với mục tiêu kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm. Dự án này đi qua địa phận huyện Kỳ Anh với tổng chiều dài 24,41 km, (có 02 nút giao lên cao tốc, tại QL 12C xã Kỳ Tân và tại xã Kỳ Trung) qua địa bàn 05 xã, gồm: Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Văn, Kỳ Tân và Kỳ Lạc; Có 2 hợp phần dự án (Đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng: 20,44 Km và Đoạn Vũng Áng - Bùng: 3,97 Km); Có 1.026 hộ dân bị ảnh hưởng, 05 tổ chức, có 68 hộ phải di dời nhà ở tái định định cư; 653 ngôi mộ của 121 dòng họ phải di dời; Về ảnh hưởng công trình hạ tầng kỹ thuật: Đối với đường dây 500kV: Bị ảnh hưởng 04 vị trí. Đối với đường dây 35kV: Có 2.503m tuyến đường điện 35kV, 4.151m tuyến đường điện 04 kV và 03 mỏ đá ở xã Kỳ Tân, Kỳ Văn.

Đến nay, công tác kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản 1026/1026 hộ đạt 100%. Phê duyệt phương án bồi thường và tổ chức chi trả 1026/1026 hộ với số tiền bồi thường 301,93 tỷ đồng, diện tích thu hồi 229,5ha.Về mồ mả, đã tổ chức di dời cất bốc được 653/653 ngôi, đạt 100%. Đã bàn giao mặt bằng thi công dự án, đạt 100 %.


 Dời đường điện 35 Kv; 500 Kv: Đường điện 35 Kv: Tiến độ di dời, đạt trên 95%; Đường điện 500Kv: Đang triển khai đúc móng cột, đạt 30%. Hiện nay, Ban quản lý dự án Thăng Long đang hoàn thiện thủ tục pháp lý đề xuất bổ sung mặt bằng phát sinh một số vị trí như đường công vụ, đường dân sinh, sân công...


Dự án Đường trục chính kết nối Đô thị trung tâm thuộc dự án Phát triển tổng hợp các Đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh. Dự án được phê duyệt tại Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: số 858/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 với tổng diện tích ảnh hưởng là 6,23ha; tổng số hộ bị ảnh hưởng là: 65 hộ, trong đó 34 hộ đất nông nghiệp, 28 hộ đất ở, đất vườn, 01 nhà thờ Họ, 2 công trình tập thể (01 UBND xã Kỳ Châu, 01 thôn Hiệu Châu), có 19 hộ đủ điều kiện tái định cư. Đến nay, đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án: Công trình Đường trục chính kết nối đô thị trung tâm thuộc Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh 3 đợt với tổng số hộ ảnh hưởng 62 hộ, 01 tổ chức, diện tích 3,02ha, số tiền bồi thường, hỗ trợ 51,11 tỷ đồng. Còn 03 hộ chưa đồng thuận nhận tiền, thời gian tới huyện tập trung tuyên truyền vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng 100%, trước ngày 10/5/2024.

Dự án Đường dây 500KV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, tuyến đường dây đi trên địa bàn huyện Kỳ Anh, khoảng 23,5km, có 51 vị trí, gồm có 7 xã, Kỳ Tân (12 cột – 1,4 ha), Lâm Hợp (08 cột – 1,24 ha), Kỳ Trung (12 cột – 2,14 ha), Kỳ Tây (6 cột – 0,66 ha), Kỳ Giang (02 cột -0,73 ha), Kỳ Tiến (05 cột – 1,0 ha), Kỳ Phong (6 cột -0,83 ha). Tổng diện tích bị ảnh hưởng: 80,9 ha, trong đó: Diện tích thu hồi (phần móng cột): 8,0 ha của 51 cột, có 95 hộ ảnh hưởng. Diện tích bị ảnh hưởng hành lang (không thu hồi): 72,09 ha, 345 hộ ảnh hưởng.

Đến nay, đã Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, phần móng cột và hành lang với số hộ ảnh hưởng 340 hộ, 08 tổ chức, diện tích đất thu hồi và hỗ trợ 62 ha, kinh phí bồi thường, hỗ trợ 16,4 tỷ đồng, trong đó: Với số hộ ảnh hưởng 95 hộ, diện tích thu hồi 7,94ha, kinh phí bồi thường 2,49 tỷ đồng, đã bàn giao mặt bằng 100%. Phần hành lang: Với số hộ ảnh hưởng 245 hộ, tổ chức chi trả 235/245 hộ (còn 10 hộ chưa nhận tiền Kỳ Trung 1 hộ, Kỳ Tây 09 hộ).

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB phục vụ thi công các dự án trên trên địa bàn huyện, các đại biểu đã bàn một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động kết hợp với việc giải thích và cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về triển khai thực hiện các dự án để tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong các tác lớp nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho các đơn vị thi công thực hiện các dự án đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đồng chí Võ Tá Cương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Tá Cương – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những kết quả mà Hội đồng bồi thường –GPMB huyện đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới huyện tiếp tục tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần cải thiện và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tập trung vào cuộc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời từ huyện đến cơ sở. Do vậy, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong huyện cần tổ chức triển khai các thủ tục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng bảo đảm công khai, dân chủ, theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất. Kịp thời giải quyết những thắc mắc, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của người dân trên cơ sở phù hợp với các chế độ, chính sách về giải phóng mặt bằng của Nhà nước. Khối lượng công việc còn rất lớn, đồng chí cũng đề nghị các thành viên tiếp tục nỗ lực cố gắng, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Huyền Trang 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại