Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Đảng ủy xã Kỳ Đồng tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

  

05:59 21/01/2019

Vừa qua Đảng ủy xã Kỳ Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có đồng chí Bùi Quang Hoàn PBT Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong đoàn 979 chỉ đạo xã, cùng cấp ủy Đảng chính quyền và đông đảo cán bộ Đảng viên trong toàn xã.

Vừa qua Đảng ủy xã Kỳ Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có đồng chí Bùi Quang Hoàn Phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện, cácđồng chí trong đoàn 979 chỉ đạo xã, cùng cấp ủy Đảng chính quyền và đông đảo cán bộ Đảng viên trong toàn xã.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Đ/c Võ Tá Cương - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu khai mạc hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2018, được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các Ban ngành cấp huyện, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, sự đồng thuận của nhân dân. Đảng ủy xã Kỳ Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nên các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch; Quốc phòng, an ninh được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường cụ thể: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 81, 944 tỷ đạt 103,2% kế hoạch; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng 82,61 tỷ đồng đạt 102,2 kế hoạch; giá trị ngành thương mại dịch vụ 76,807 tỷ đồng đạt 100,3% kế hoạch; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dần từ giảm giá trị sản xuất nông nhiệp, tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ. Tổng sản lượng lương thực 4.385 tấn đạt 113,04% kế hoạch; công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt; kết quả thu vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và xếp tốp đầu của huyện về thu ngân sách. Tổng thu ngân sách đạt 21,98 tỷ đồng bằng 101,5% kế hoạch. Trong năm vừa qua đã xây dựng mới 2 khu dân Nông thôn mới kiểu mẫu đó là thôn Hải Vân và Đồng Tiến; kiên cố hóa được 2,522km đường giao thông nông thôn; 5,212km rãnh thoát nước; 14,8km bồn trồng hàng rào xanh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực. MTTQ, các đoàn thể xã tiếp tục đổi  mới nội dung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên.

Đ/c Bùi Quang Hoàn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Trao Giấy khen của Đảng ủy xã cho các Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận, góp ý kiến về những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện; thảo luận thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu  cho năm 2019.

Đ/c Bùi Quang Hoàn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hoàn Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ xã Kỳ Đồng đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong năm 2019: Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đăng ký với huyện; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội trong năm 2019; quan tâm xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật; học tập chuyên đề năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên ./.

Anh Đức, Phạm Tuấn

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại