Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Ban Thường vụ Huyện uỷ Kỳ Anh tổ chức cuộc họp Thường kỳ tháng 12

  

02:25 07/12/2018

Ban Thường vụ Huyện uỷ Kỳ Anh vừa tổ chức cuộc họp Thường kỳ tháng 12. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện. Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì cuộc họp.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Kỳ Anh vừa  tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 12. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND  huyện, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng  các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện. Đồng Chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì cuộc họp.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Kỳ Anh  tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 12
Đại biểu tham dự cuộc họp...

Cuộc họp thường kỳ đã thông qua các báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiểu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giữa nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khoá XXV; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2018; mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 2019 - 2020; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Đồng  chí Đặng Thúy Anh, Trưởng phòng Tài chính báo cáo tình hình
kinh tế -xã hội- an ninh quốc phòng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tại cuộc họp thường kỳ, các đại biểu đã phát biểu đóng góp các ý kiến vào các bản dự thảo báo cáo trên các lĩnh vực sản xuất nông lâm ngư nghiệp; xây dựng nông thôn mới; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; Công tác thu, chi ngân sách; Văn hoá xã hội; Công tác chính sách lao động, việc làm và an sinh xã hội; Công tác quản lý tài nguyên, môi trường; Côn tác cải cách hành chính; Quốc phòng an ninh; Việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá... Đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới: tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, căn bản về phát triển nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới tại Nghị quyết Đại hội XXV; vừa giữ ổn định sản xuất nông nghiệp, vừa đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp đi vào chiều sâu; điều chỉnh chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tạo bước đột phá để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ - TTCN, dịch vụ - thương mại huyện nhà phát triển. Đưa tỷ trọng các ngành Công nghiệp hỗ trợ - TTCN, dịch vụ - thương mại nâng cao trong cơ cấu kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ tại khu đô thị mới Kỳ Đồng, Kỳ Xuân, Kỳ Phú, trong đó ưu tiên thu hút các dự án lớn, tạo điểm nhấn trên địa bàn huyện. Chú trọng công tác cải cách hành chính, trọng tâm là tinh giản tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chất lượng đội ngũ, chất lượng hiệu quả dịch vụ công. Tập trung chỉ đạo, đổi mới, sắp xếp tinh giản tổ chức bộ máy theo đúng lộ trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6. Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Hành chính công; tiếp tục rà soát đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Phát triển kinh tế kết hơp với củng cố quốc phòng an ninh...

Đại biểu tham dự cuộc họp...
Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận tại cuộc họp...

Kết luận tại cuộc họp thường kỳ, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV,  Bí thư Huyện ủy đã nêu lên một số nhiệm vụ: Thời gian tới, tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ một cách đồng bộ ở mức độ phù hợp; Quan tâm phát triển sản xuất; chủ động triển khai các thực hiện các nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới; tập trung khai thác tối đa các nguồn thu, đảm bảo công tác thu ngân sách đạt chỉ tiêu kế hoạch; tiếp tục triển khai xây dựng một số công trình cơ bản; rà soát một số công trình trọng điểm để đưa vào đầu tư xây dựng; lập kế hoạch công trình nước sạch; quan tâm đến đề án xử lý chất thải rắn; quan tâm hỗ trợ đầu tư phát triển các mô hình trong sản xuất, chăn nuôi; Rà soát lại các chính sách đầu tư phát triển theo quy mô chuỗi giá trị trong sản xuất, chăn nuôi và tổng thể các nguồn thu; đánh giá lại kết quả thu chi ngân sách đạt các chỉ tiêu trong tình hình phát triển chung của huyện nhà.../

Thúy Nga

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại