Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh: Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo phát triển kinh tế -xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2016, bàn nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2017.

  

02:35 17/02/2017

  Sáng ngày 23/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016, bàn nhiệm vụ giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và trưởng các đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 23/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016, bàn nhiệm vụ giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và trưởng các đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện dự án thu, chi ngân sách năm 2016, dự kiến phân bổ dự toán ngân sách năm 2017; Báo cáo đề án sản xuất nông nghiệp năm 2017; kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2017; Triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII...

  Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế -xã hội

  , an ninh quốc phòng năm 2016, bàn nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2017.

  Theo báo cáo kinh tế -xã hội, an ninh –quốc phòng tại hội nghị; năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; kỷ niệm 180 năm thành lập huyện..Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt; sự cố môi trường biển. Song được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, sự nổ lực phấn đấu của nhân dân, đã khắc phục mọi khó khăn, huyện Kỳ Anh từng bước vươn lên, giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất  ước đạt trên 4.422 tỷ đồng, bằng 100,2% KH, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt trên 1.642 tỷ đồng; Công nghiệp xây dựng ước đạt 1. 857,12 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ đạt 923 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,82 triệu đồng/ năm. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai có hiệu quả. Các phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Tỷ lệ  gia đình văn hóa, gia đình thể thao tiếp tục được nâng lên. Công tác y tế, dân số có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề y tế tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Công tác xây dựng nông thôn mới, đươc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tực hiện với quyết tâm cao từ huyện đến cơ sở, nhất là đối với các xã phấn đấu về đích trong năm 2016. Đến nay, toàn huyện đã thành lập mới 170 mô hình, nâng tổng số mô hình toàn huyện lên 1.047 mô hình; thành lập 50 tổ hợp tác, 25 HTX và 40 doanh nghiệp; Phong trào hiến đất, hiến cây tiếp tục được người dân đồng thuận; huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, trong năm đã huy động được 112,22 tỷ đồng . Triển khai xây dựng được 05 khu dân cư mẫu và 69 vườn mẫu... Công tác khắc phục, ổn định sản xuất sau sự cố moi trường biển được triển khai bài bản, sát với tình hình thực tế, dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định.. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế huyện nhà, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, 100% đơn vị  đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ- sẳn sang chiến đấu. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội có những chuyển biến tích cực, chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Công tác thanh tra, tư pháp có nhiều đổi mới, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong quản lý nhà nước. Công tác cải cách hành chính, điều hành được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực…

  Đại biểu tham dự hội nghị Ban Thường vụ đánh giá tình hình kinh tế -xã hội,

  an ninh - quốc phòng năm 2016, bàn nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2017.

  Đại biểu tham dự hội nghị Ban Thường vụ đánh giá tình hình kinh tế -xã hội,

  an ninh - quốc phòng năm 2016, bàn nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2017.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch. Xây dựng, triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; công tác giết mổ chưa được thường xuyên; tiến độ tực hiện kênh mương bê tông chậm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở một số xã chưa quyết liệt. Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch HĐND huyện giao....

  Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017: Tiếp tục chỉ đạo khôi phục phát triển sản xuất do sự cố môi trường biển; Chỉ đạo quyết liệt tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp; Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu không còn xã dưới 11 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2017 có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung rà soát, bổ sung các quy hoạch, quản lý quy hoạch; Phát triển thương mại, dịch vụ thúc đẩy tiêu dùng; Tăng cường quản lý đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ các nhiệm vụ chi; Tập trung  giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa cho đầu tư phát triển; Tăng cường các biện pháp quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường; Phát triển giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật trong công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ gắn với cải cách hành chính; Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; hoạt động tư pháp và đảm bảo quốc phòng an ninh...

  Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh kết luận

  tại hội nghị Ban Thường vụ đánh giá tình hình kinh tế -xã hội, an ninh -quốc phòng năm 2016,

  bàn kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2017.

  Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh - TUV - Bí thư Huyện ủy  Kỳ Anh chỉ đạo các phòng ban, đơn vị bám sát nhiệm vụ, phối hợp chỉ đạo chặt chẽ có hiệu quả trên các lĩnh vực. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kiểm tra, rà soát và xử lý kịp thời các vướng mắc về vệ sinh môi trương, thu gom, xử lý rác thải; công tác vệ sinh giết mổ gia súc, gia cầm, thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đồng thời chỉ ra những khó khăn, tồn tại, đề ra các giải pháp cụ thể, sát đúng để tập trung thực hiện; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát  triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017./.

  Thúy Nga- Phạm Tuấn

  Thêm nhận xét mới

   Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
  Lỗi: Vui lòng thử lại