Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh: Hội nghị lần thứ VII khóa XXV

  

02:37 17/02/2017

  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III; bàn và triển khai nhiệm vụ quý IV/2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Sao - UVBTV Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh; Trần Văn Kỳ- Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; Đinh Quốc Thị - TUV - Hiệu trưởng Trường Chính Trị Trần Phú; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng ban cấp huyện. Các đồng chí: Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Viết Trường- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn – Phó Bí thư Huyện ủy -Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III; bàn và triển khai nhiệm vụ quý IV/2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Sao - UVBTV Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh; Trần Văn Kỳ- Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; Đinh Quốc Thị - TUV - Hiệu trưởng Trường Chính Trị Trần Phú; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng ban cấp huyện. Các đồng chí: Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Viết Trường- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn – Phó Bí thư Huyện ủy -Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2016; Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm và công tác quản lý nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả triển khai công tác kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi tường biển theo Công văn số 6851, 7433 của Bộ NN&PTNT; Báo cáo kết quả và kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh trong thời gian tới.

  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh hội nghị lần thứ VII khóa XXV.

  Theo báo cáo;  9 tháng đầu năm 2016, trong điều kiện nhiều khó khăn về chủ trương thắt chặt đầu tư công, rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt xẩy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển đã làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân, tác động đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…Cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước khắc phục khó khăn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, mà trọng tâm là xây dựng  Nông thôn mới; ổn định đời sống nhân dân, phục hồi, phát triển sản xuất; đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền cơ sở; Chỉ đạo việc kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển v.v…Xây dựng tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện giai đoạn 2016 - 2020; Sản xuất nông nghiệp đảm bảo diện tích theo kế hoạch và được mùa khá toàn diện. Diện tích giao cấy 9887,8ha, sản lượng 226.380 tấn. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dưng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đồng bộ, thành lập mới 119 mô hình, 39 THT, 19HTX, 25 doanh nghiệp; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng; quản lý đất đai, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Triển khai các giải pháp phát triển Doanh nghiệp, Hợp tác xã; Tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp thu ngân sách, đến ngày 29/9/2016 tổng thu ngân sách đạt 409,413 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn đạt 80,321 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch tỉnh giao. Chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, tập trung ưu tiên chi đầu tư phát triển; Khảo sát hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; cấp phát gạo cứu trợ đối với ngư dân các xã vùng biển bị ảnh hưởng do sự cố ô nhiễm môi trường biển; Triển khai kế hoạch và chủ động phối hợp nắm tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tổ chức kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng cơ sở; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

  Đồng chí Bùi Quang Hoàn- Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh

  phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ VII khóa XXV.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất với những nội dung đã nêu trong dự thảo báo cáo. Đồng thời, nêu lên một số tồn tại, hạn chế, cần được khắc phục trong thời gian tới về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016; Huyện Kỳ Anh tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Trước mắt, hoàn thành việc kê khai, đánh giá, thẩm định thiệt hại và tổ chức chi trả tiền bồi thường theo quy định, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân sau sự cố ô nhiễm môi tường biển; Tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2017; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiếu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; Triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở  về công tác rà soát, thống kê, đánh giá thẩm định thiệt hại và hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất do sự cố môi trường biển đảm bảo an toàn, chính xác; Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách đảm bảo hoàn thành kế hoạch cả năm; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; Chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa, thông tin tuyên truyền phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất; Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường đảm bảo quốc phòng anh ninh, giữ vững ổn định tình hình; Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

  Đồng chí Lê Văn Sao- Uỷ viên BTV Tỉnh ủy- Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

  phát biểu chỉ đạo tại hội nghịBan Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ VII khóa XXV.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Sao - UVBTV Tỉnh ủy - Giám đốc Công an Tỉnh - Trưởng Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh đồng tình và đánh giá cao với những kết quả đã nêu trong báo cáo. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cho rằng; Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng huyện Kỳ Anh đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề: Trong thời gian tới, huyện Kỳ Anh cần tiếp tục rà soát, triển khai, đánh giá, thẩm định thiệt hại do sự cố môi trường biển; Rà soát lại các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; Nâng cao tinh thần cảnh giác tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, tập trung củng cố đảm bảo tình hình an ninh chính trị, tăng cường công tác quản lý, giám sát, ổn định đời sống cho nhân dân; khắc phục những tồn tại, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường biển; Tăng cường chỉ đạo xây dựng  Nông thôn mới; Làm tốt công tác cải cách hành chính, quy hoạch cán bộ; Phát huy lợi thế, điều kiện thực tế của địa phương để phát triển kinh tế; Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Tăng cường chỉ đạo công tác quốc phòng an ninh đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

  Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh

  kết luận tại hội nghị lần thứ VII khóa XXV.

  Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị bám sát nhiệm vụ, chỉ đạo chặt chẽ có hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung chỉ đạo sản xuất chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Giải quyết những vấn đề còn tồn đọng nợ xây dựng cơ bản; Thực hiện có hiệu quả việc quản lý tài nguyên môi trường;  Chỉ đạo  tập trung thu thuế đạt mức cao nhất, góp phần giảm thiểu nợ đọng;  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động các  Đoàn C ông tác của huyện,  chủ động nắm chắc mọi tình hình ở cơ sở để xử lý mọi công việc được nhanh gọn, hiệu quả; Phối hợp giải quyết các tình huống nảy sinh ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Kiểm tra, rà soát và xử lý kịp thời các vướng mắc về tranh chấp đất đai, thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt chú trọng hoàn thành các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 180 năm ngày thành lập huyện Kỳ Anh và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát  triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016./.

  Thúy Nga- Phạm Tuấn

  Thêm nhận xét mới

   Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
  Lỗi: Vui lòng thử lại