Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh: Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và bàn các giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

  

01:00 17/02/2017

  Chiều ngày 29/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, bàn các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2016 và một số nhiệm vụ quan trọng khác…Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Viết Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh; Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện các ban Đảng; Chủ tịch UBMTTQ huyện và trưởng các đoàn thể và lãnh đạo 1 số cơ quan, phòng ban cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 29/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, bàn các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2016 và một số nhiệm vụ quan trọng khác…Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Viết Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh; Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện các ban Đảng; Chủ tịch UBMTTQ huyện và trưởng các đoàn thể và lãnh đạo 1 số cơ quan, phòng ban cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng dầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2016; Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm và công tác quyết toán, quản lý nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp những tháng còn lại năm 2016; Báo cáo kết quả bước đầu triển khai công tác kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi tường biển theo Công văn số 6851, 7433 của Bộ NN&PTNT.

  Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

  và bàn các giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

  9 tháng đầu năm 2016, trong điều kiện  khó khăn về thắt chặt đầu tư công. Đặc biệt, xảy ra sự cố môi trường biển đã làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân, tác động đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn huyện. Song cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước khắc phục khó khăn,  triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là xây dựng Nông thôn mới; ổn định đời sống nhân dân, phục hồi, phát triển sản xuất; đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền cơ sở; Chỉ đạo việc kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển v.v… Đồng thời, xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Kỳ Anh giai đoạn 2016 - 2020; Sản xuất nông nghiệp đảm bảo diện tích theo kế hoạch, được mùa khá toàn diện, sản lượng đạt 226.380 tấn. Bên cạnh đó, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dưng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đồng bộ , thành lập mới 119 mô hình, 39 Tổ hợp tác, 19 Hợp tác xã, 25 doanh nghiệp; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng; Quản lý đất đai, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Triển khai các giải pháp phát triển Doanh nghiệp, Hợp tác xã; tăng cường thu ngân sách và quản lý ngân sách; Khảo sát hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; Tổ chức cấp phát gạo cứu trợ kịp thời đối với ngư dân các xã vùng biển bị ảnh hưởng do thủy hải sản chết bất thường; Triển khai kế hoạch và chủ động phối hợp nắm tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tổ chức kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng cơ sở; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

  Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên một số tồn tại, hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời góp ý, bổ sung, hoàn thiện vào dự thảo báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Trước mắt, hoàn thành việc kê khai, đánh giá, thẩm định thiệt hại và tổ chức chi trả tiền bồi thường theo quy định, triển khai đồng bộ các giải pháp để sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân sau sự cố ô nhiễm môi tường biển; Tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2017; Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiếu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo theo hướng bền vững; Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách đảm bảo hoàn thành kế hoạch cả năm; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; Chỉ đạo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa, thông tin tuyên truyền phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất; Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định tình hình; Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

  Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh lưu ý các phòng ban, đơn vị cần bám sát nhiệm vụ, chỉ đạo chặt chẽ có hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chủ động phối hợp giải quyết các tình huống nảy sinh ở cơ sở; Tập trung xử lý môi trường biển; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Kiểm tra, rà soát và xử lý kịp thời các vướng mắc về tranh chấp đất đai, thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

  Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh

  phát biểu kết luận tại hội nghị ....

  Đồng chí Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Danh cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại, đề ra các giải pháp cụ thể, sát đúng để tập trung thực hiện; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt chú trọng hoàn thành các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 180 năm ngày thành lập huyện Kỳ Anh và  phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát  triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016./.

  Thúy Nga- Anh Đức

  Thêm nhận xét mới

   Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
  Lỗi: Vui lòng thử lại