Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Hội nghị triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

  

13:03 06/06/2024

Chiều ngày 05/6/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại biểu tham dự

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Công an huyện; phòng nông nghiệp và PTNT huyện; Phòng Nội vụ, Đồn biên phòng Kỳ Khang; Hội chữ thập đỏ huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND; Tổ trưởng các Tổ Đồng quản lý nghề cá trên địa bàn các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang.

Đồng chí Hồ Huy Thành, TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 32 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không khai báo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản”. Ban Dân vận Huyện ủy, phối hợp với UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Đồn biên phòng Kỳ Khang, Công an huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện và UBND các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang xây dựng kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2024 với nội dung “Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; phòng chống tai nạn và tìm kiếm cứu hộ trên biển”.

Đại biểu thảo luận

Đại diện các chủ nghề cá phát biểu thảo luận

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận bàn các giải pháp về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với mục đích là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Ngư dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về: Luật Thuỷ sản năm 2017 và các văn bản thi hành Luật; Chỉ thị số 32 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 78/QĐ -TTg, các Kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từng bước tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân trên địa bàn huyện vi phạm các quy định trong khai thác thủy sản, đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đúng theo pháp luật Việt Nam và các quy định của luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản. Kịp thời hỗ trợ Ngư dân làm tốt công tác phòng chống tai nạn và tìm kiếm cứu hộ trên biển.

 Đại diện các Ngành thảo luận

Đ/c Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan một cách sâu rộng cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước cấp huyện, xã và nhân dân trên địa bàn huyện. Tập trung tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt không vi phạm vùng biển các địa phương, công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tuyên truyền cấm dùng chất nổ, xung kích điện, không đánh bắt bằng các phương tiện có tính chất hủy diệt ngư trường, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản; sơn, kẻ vẽ tàu thuyền, biển số tàu thuyền, treo cờ tổ quốc khi ra khơi, giữ gìn vệ sinh môi trường biển và bờ biển. Tập trung rà soát, thống kê các đối tượng hoạt động nghề sử dụng ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản trái phép, phân loại đối tượng; lồng ghép các chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện và nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích đào tạo nghề, vay vốn sản xuất, chuyển đổi sang nghề khai thác sử dụng ngư cụ hợp pháp hoặc chuyển đổi nghề khác ổn định cuộc sống lâu dài, hướng đến khai thác bền vững nguồn lợi tự nhiên.

Đ/c Hồ Huy Thành, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Phối hợp với UBND các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang tổ chức gặp gỡ chủ tàu cá, thuyền trưởng để tuyên truyền, vận động chủ tàu cá, thuyền trưởng không vi phạm vùng biển theo quy định; tuyên truyền đến từng hộ gia đình có con em tham gia các tàu thuyền đánh bắt xa bờ trên cả nước, các ngư dân, chủ cơ sở dịch vụ, hậu cần không vi phạm khai thác IUU. Ký cam kết với chủ tàu cá, thuyền trưởng không vi phạm khai thác IUU. Vận động chủ tàu cá hoàn thành các thủ tục hành chính tàu cá. Tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, theo dõi nắm tình hình, phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đánh bắt thủy hải sản trái phép, đặc biệt là sử dụng chất nổ, xung kích điện, chất độc, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản trên biển, các ao hồ, sông, suối …/.

       Thúy Nga, Anh ĐứcThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại