Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |    Công điện 03/CĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện Kỳ Anh Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2024   |    Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn tỉnh năm 2024   |    Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình"   |   

Kỳ Hải: Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sinh hoạt chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” và nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  

08:30 25/03/2024

Chiều ngày 22/3/2024, Đảng bộ xã Kỳ Hải hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sinh hoạt chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” và nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Đ/c Trần Bá Toàn - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hải khai mạc Hội nghị 


Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Trọng, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy xã Kỳ Hải đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện; Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01 được tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, Mặt trận và các đoàn thể tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng mô hình “Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu”… Ngoài các mô hình đã xây dựng trước đây, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, như: mô hình: “Nhà tôi có bình chữa cháy”; mô hình “Xây dựng nhà văn hóa kết hợp Ngôi nhà trí tuệ”; mô hình chuyển đổi tích tụ ruộng đất theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU, mô hình vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, hiến công trình để mở rộng các tuyến đường GTNT, mở rộng khuôn viên trường Mầm non xã, mô hình vườn mẫu của các Đảng viên. Để có được kết quả đó, cấp ủy Đảng, chính quyền xã và các thôn xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác trong thực thi công vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, nhờ đó, hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ xã đến thôn đã có những chuyển biến rõ nét. Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính cấp xã ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn, từ đó đã thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Trọng, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá cao về vai trò, trách nhiệm của Ban thường vụ cũng như Đảng ủy và cả hệ thống chính trị của xã Kỳ Hải đã có những nổ lực, cố gắng vượt bậc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều đổi mới, sáng tạo theo tinh thần Kết luận 01 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn cấp trên. Hàng năm đã xây dựng được kế hoạch và tổ chức sinh hoạt, quán triệt học tập đầy đủ, nghiêm túc. Mong rằng thời gian tới Đảng ủy xã Kỳ Hải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận 01 và các Nghị quyết, Chỉ thị liên quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng nhân rộng, tạo điều kiện, phát huy những mô hình, điển hình tiên tiến để các mô hình, điển hình tiên tiến có tác động lan tỏa, khơi dậy tinh thần sáng tạo, vượt khó trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đóng góp một phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã Kỳ Hải đã trao giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024./.

Thúy Nga, Anh ĐứcThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại