Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |    Công điện 03/CĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện Kỳ Anh Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2024   |    Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn tỉnh năm 2024   |    Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình"   |   

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm; triền khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

  

12:13 25/10/2022

Sáng ngày 25/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 16 mở rộng để đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Tới dự có các đồng chí Trần Đình Trung, Phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phương, UV Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã và các đảng bộ, chi bộ trong toàn huyện.
Chủ trì hội nghị

Các đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư huyện ủy; Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự

9 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung nghị quyết, chỉ thị và triển khai Chương trình, kế hoạch hành động có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu. tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và Nhân dân. Tổ chức quán triệt, triển khai 8 nghị quyết; sơ, tổng kết 5 nghị quyết, chỉ thị; 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề; mở 6 lớp đối tượng Đảng cho 329 quần chúng; 2 lớp đảng viên mới cho 127 đồng chí; 24 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 3.059 học viên và 4 lớp tập huấn với số lượng 1.254 học viên; có 108 đồng chí được kết nạp Đảng (đạt 67,5% kế hoạch), chuyển Đảng chính thức cho 71 đảng viên; tiến hành kiểm tra đối với 11 tổ chức đảng và 26 đảng viên.

Đ/c Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm...

Công tác Dân vận được quan tâm, nội dung hoạt động thiết thực, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. MTTQ và các đoàn thể luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Công tác an sinh xã hội luôn được chú trọng, đã trao 7.478 suất quà cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người có công với số tiền trên 3,6 tỷ đồng; phối hợp kêu gọi và tiếp nhận hỗ trợ xây dựng 223 nhà ở kiên cố cho các hộ nghèo, hộ chính sách. Triển khai quy tập và di dời 611 mộ có chủ và 478 mộ vô chủ tập trung về tại nghĩa trang các xã.

Thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng cánh đồng phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn, đã xây dựng 11 vùng tại 07 xã, với tổng diện tích 154,17ha. Tổng sản lượng lương thực 9 tháng đạt 54.984 tấn, đạt 97,86% KH.  Khai thác thủy sản 2867 tấn, đạt 100,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 765,868 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn được quan tâm, tập trung kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Tập trung cao cho công tác bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Bắc - Nam và dự án Rào Trổ; tổ chức kiểm kê đất đai, tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc - Nam, đạt 100% trên toàn tuyến. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị Kỳ Đồng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt. Xây dựng vườn mẫu, Khu dân cư kiểu mẫu có những chuyển biến tích cực, có 95 vườn đạt chuẩn; Xây dựng mới 196 mô hình, đạt 181% KH năm; thành lập 4 THT và 45 doanh nghiệp.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác khám, tạo lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân đạt 93%; tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ 92,6% đạt 99,57% kế hoạch. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân được cấp ủy, chính quyền, cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đến nay, 100% TTHC cấp huyện, cấp xã được tiếp nhận và xử lý trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Các đại biểu thảo luận

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra 5 tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 7 tồn tại, hạn chế liên quan đến lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, đưa ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của 3 tháng cuối năm.

Đ/c Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Cần đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, kịp thời điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mới, bí thư chi bộ, trưởng thôn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đ/c Hồ Huy Thành, Bí thư huyện ủy Kết luận hội nghị

Tập trung chỉ đạo sản xuất đạt các chỉ tiêu cây trồng vụ Đông năm 2022. Chỉ đạo chuyển đổi, tập trung tích tụ ruộng đất hình thành các vùng sản xuất lúa cánh đồng lớn; xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023. Thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, quản lý nguồn thu theo phân cấp, đảm bảo tiến độ cả tổng mức và cơ cấu nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022.  Quan tâm công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, bố trí nguồn vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư. Tập trung hoàn thành quy hoạch các khu TĐC, Nghĩa trang phục vụ công tác GPMB dự án đường cao tốc Bắc nam tại các xã Kỳ Phong, Kỳ Văn, Kỳ Trung, Kỳ Tân.

Đối với xây dựng nông thôn mới, đô thị Kỳ Đồng: Thực hiện quyết liệt các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Quan tâm thực hiện các tiêu chí khó, tiêu chí có khối lượng lớn. Chú trọng thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế. Tăng cường công tác cải cách hành chính, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra vấn đề phức tạp. Tiếp tục triển khai Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện. Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giao nhận quân năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu quân số và chất lượng./.

Thúy Nga-Anh Đức

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại