Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Huyện ủy Kỳ Anh: Tiếp tục quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

  

02:17 17/02/2017

  Trong 2 ngày 7,8/1, tại UBND xã Kỳ Giang, Huyện ủy Kỳ Anh đã tiếp tục tổ chức 2 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc Đảng bộ: Công an, Quân sự, Chi bộ Thi hành án, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh, Chi cục Thuế, Trung tâm y tế dự phòng, Bảo hiểm Xã hội, Viện Kiểm soát, Hạt Kiểm lâm , Tòa án, Kho Bạc và các trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Bích Châu, Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, Trung học Phổ thông Kỳ Lâm.

Trong 2 ngày 7,8/1, tại UBND xã Kỳ Giang, Huyện ủy Kỳ Anh đã tiếp tục tổ chức 2 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc Đảng bộ: Công an, Quân sự, Chi bộ Thi hành án, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh, Chi cục Thuế, Trung tâm y tế dự phòng, Bảo hiểm Xã hội, Viện Kiểm soát, Hạt Kiểm lâm , Tòa án, Kho Bạc và các trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Bích Châu, Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, Trung học Phổ thông Kỳ Lâm.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết 04) và Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh thực hiện Nghị quyết 04.

  Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Kỳ Anh tham gia học tập,

  triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII.

  Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Kỳ Anh tham gia học tập,

  triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII.

  Đồng thời, tại hội nghị các đại biểu đã được các đồng chí Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế (Nghị quyết 05) và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (Nghị quyết 06). Các đại biểu cũng đã được nghiên cứu Kết luận số 09-KL/TW ngày 19.10.2016 của BCH Trung ương Đảng về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chương trình hành động của của BCH Đảng bộ huyện Kỳ Anh thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyền hóa” trong nội bộ.

  Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Kỳ Anh tham gia học tập,

  triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII.

  Đồng chí Đặng Xuân Lự- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh trực tiếp truyền đạt 1 số nghị quyết tại hội nghị  hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc Đảng bộ: Công an, Quân sự, Chi bộ Thi hành án, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh, Chi cục Thuế, Trung tâm y tế dự phòng, Bảo hiểm Xã hội, Viện Kiểm soát, Hạt Kiểm lâm , Tòa  án, Kho Bạc và các trường Trung học Phổ thông  Nguyễn Thị Bích Châu, Trung học Phổ thông  Nguyễn Huệ, Trung học Phổ thông Kỳ Lâm.

  Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên  tham gia học tập Nghị quyết nghiêm túc, đúng nội dung, bảo đảm yêu cầu về thời gian theo quy định. Các cấp ủy đảng cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV và Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện góp phần sớm đưa các nội dung của Nghị quyết đi vào cuộc sống. Trước mắt, các cấp, các ngành cần chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ Xuân 2017; bảo đảm tốt an ninh trật tự, quan tâm đến các đối tượng gia đình chính sách, tập trung chăm lo cho nhân dân vui Tết đón Xuân Đinh Dậu 2017 an toàn, tiết kiệm...

  Mạnh Hải- Phạm Tuấn

  Thêm nhận xét mới

   Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
  Lỗi: Vui lòng thử lại