Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |    Công điện 03/CĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện Kỳ Anh Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2024   |    Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn tỉnh năm 2024   |    Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình"   |   

Thường trực Huyện ủy tổ chức làm việc để nghe, cho ý kiến các nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 33

  

16:35 17/04/2024

Thường trực Huyện ủy vừa tổ chức cuộc làm việc để nghe, cho ý kiến các nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương; triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 22/3/2024 của Huyện ủy. Đồng chí Trần Thành Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.Đồng chí Phạm Thái Hà – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy  đã trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị.

Trong đó, để chuẩn bị tốt nội dung Hội nghị Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 22/3/2024 của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng kết hoạch tổ chức cụ thể.

Các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị

Trong đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy là đơn vị đầu mối, điều hành, phụ trách chương trình; chủ trì tham mưu Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/TW; Phối hợp phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Nội vụ huyện lựa chọn tập thể, cá nhân khen thưởng về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; lựa chọn và thẩm định tham luận của các đại biểu. Phối hợp với Trung tâm VH-TT huyện xây dựng, thẩm định phóng sự, chương trình văn nghệ chào mừng. Phối hợp Văn phòng tham mưu bài phát biểu kết luận cho Thường trực Huyện ủy.

Đồng chí Võ Tá Cương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phòng Văn hóa – Thông tin huyện chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện lựa chọn tập thể, cá nhân khen thưởng Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng. Chủ trì lựa chọn phân công đơn vị và thẩm định các tham luận trước khi chuyển Ban Tuyên giáo Huyện ủy thẩm định.

Đồng chí Đinh Sỹ Quân - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Trung tâm Văn hóa chủ trì xây dựng các tiết mục văn nghệ, phóng sự tổng kết. Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng VH-TT huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thẩm định các tập thể, cá nhân được khen thưởng và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện; công bố quyết định và điều hành phần trao tặng khen thưởng.

Đồng chí Lê Văn Trọng - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn về các nội dung để tổ chức Hội nghị.

Đồng chí Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương và ghi nhận công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Trong đó, đồng chí đề nghị Trung tâm VH-TT xây dựng phóng sự báo cáo đầy đủ thông tin và chất lượng, có văn nghệ chào mừng. Các phòng ban theo phân công rà soát các đối tượng được khen thưởng, phù hợp, có chọn lọc và đúng thực tế. Đồng thời, đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo từ khâu nhỏ nhất, đảm bảo chương trình diễn ra thành công.

Huyền Trang


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại