Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |    Công điện 03/CĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện Kỳ Anh Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2024   |    Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn tỉnh năm 2024   |    Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình"   |   

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị

  

14:28 30/03/2024

Chiều ngày 29/3, Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị.


                                                                               Toàn cảnh hội nghị


                                                                                      Đại biểu tham dự


Tham dự có đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Các đồng chí: Hồ Huy Thành, TUV, Bí thư Huyện ủy; Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đảng bộ huyện Kỳ Anh hiện nay có 36 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; có 304 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 5.828 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Kỳ Anh thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã triển khai công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, học tập, quán triệt chủ trương của Đảng được cấp ủy triển khai chất lượng; việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa các văn bản về công tác xây dựng Đảng được triển khai kịp thời. Từ năm 2020 đến nay, Huyện ủy, BTV Huyện ủy Kỳ Anh đã ban hành 4.588 văn bản các loại, gồm 7 nghị quyết, 2.387 quyết định, 461 thông báo, 20 chương trình, 96 kế hoạch, 663 công văn, 164 báo cáo và 790 văn bản khác, chú trọng xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Việc ban hành kịp thời, đồng bộ hệ thống văn bản trên hầu hết các lĩnh vực đã tạo cơ sở chính trị quan trọng để đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, vững vàng trước mọi khó khăn, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh tại cơ sở.


Đ/c Trần Đình Tùng - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Báo cáo 15 năm thi hành điều lệ Đảng...

Thực hiện Điều lệ Đảng, 15 năm qua, các cấp ủy đảng ở huyện Kỳ Anh luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thi hành Điều lệ Đảng với nhiều kết quả tích cực, tạo được sự thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng bộ; nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhất là nhiệm vụ về quản lý tổ chức đảng và đảng viên được chú trọng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được triển khai kịp thời, theo sát chỉ đạo của Trung ương. Cải cách hành chính trong Đảng đạt nhiều kết quả tích cực…Công tác tổ chức, cán bộ, củng cố, kiện toàn, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên thường xuyên được quan tâm. Từ năm 2015 - 2023, toàn huyện Kỳ Anh đã kết nạp được 1.194 đảng viên, trong đó từ năm 2015 - 2020 kết nạp được 706 đảng viên, từ năm 2021 -2023 kết nạp 466 đảng viên.


Đ/c Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Đối với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã lãnh đạo, chỉ đạo đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, đồng thời đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện hằng năm của các cấp ủy và các phong trào thi đua ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Sau 3 năm thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực như phát triển kinh tế; hiến đất, hiến công trình xây dựng nông thôn mới, gương mẫu tiên phong trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, trong lực lượng vũ trang,.. Nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, giải quyết có hiệu quả những vụ việc nổi cộm ở địa phương, đơn vị được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng... góp phần quan trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, Đảng bộ Kỳ Anh xác định nhiệm vụ: Tiếp tục đổi mới, cải tiến cách thức tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để mỗi cán bộ, đảng viên nắm bắt, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng chương trình, kế hoạch sát hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các quy định, nội dung nêu gương đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Đ/c Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng văn hóa trong Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, địa phương. Cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn, phòng ngừa mọi biểu hiện vi phạm trong cán bộ, đảng viên. Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị…


Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XXVI đã đề ra. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên và tổ chức đảng theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt công tác đấu tranh, ngăn chặn, phòng chống tham nhũng.


                                                                              Toàn cảnh hội nghị

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cá nhân trên lĩnh vực phụ trách; phát huy vai trò chủ động, tiên phong, gương mẫu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, ban, phòng, ngành; thường xuyên có sự theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các quy định liên quan đến công tác thi hành Điều lệ Đảng của Trung ương, của Tỉnh ủy để triển khai đến tận cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp để việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đạt được hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu, thực chất…Với những thành tích đã đạt được tại hội nghị đã trao giấy khen cho 15 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW./.

                                                                                                                  Thúy Nga - Anh Đức        


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại