Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |    Công điện 03/CĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện Kỳ Anh Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2024   |    Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn tỉnh năm 2024   |    Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân gia đình và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình"   |   

Hội nghị đánh giá tình hình kết quả công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý 1 năm 2024

  

19:55 29/03/2024

Sáng ngày 29/3/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý 1; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý 2 năm 2024.


                                                                                 Đại biểu tham dự


Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Trưởng các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các đơn vị: Tài chính - KH, Kinh tế - HT, Nông nghiệp & PTNT, Nội vụ, Văn hóa - TT, Y tế, Lao động - TB&XH, Tài nguyên & MT, Thanh tra, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Giám đốc Ban quản lý các dự án ĐT-XD huyện, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện.


Đồng chí Hồ Huy Thành, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Quý I năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện; tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước. 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XIII); triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề, sắt son niềm tin với Đảng”; Mở 3 lớp bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị với số lượng 226 học viên, trong đó, 02 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, với 92 học viên; 01 lớp bồi dưỡng chuyên đề với 134 học viên. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024, chuyển sinh hoạt đảng cho 86 đồng chí, thẩm định hồ sơ đề nghị và tổ chức trao tặng Huy hiệu đảng nhân dịp 03/02 cho 71 đảng viên, dịp 19/5 cho 71 đảng viên. Tổ chức kiểm tra đối với 03 tổ chức đảng, 6 đảng viên; giám sát 04 tổ chức đảng, 7 đảng viên. Bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị cấp huyện đảm bảo hoạt động có hiệu quả.


                                                                                 Đại biểu thảo luận


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng và nhân rộng các điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các tổ chức cơ sở đảng, có 74 mô hình được phê duyệt xây dựng mô hình cấp huyện năm 2024. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trực tiếp tham gia, chỉ đạo, hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nhà cửa... Huy động nhiều nguồn lực từ xã hội hóa, kịp thời thăm hỏi, tặng quà động viên các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện cũng đã trao 40 suất quà Tết cho 40 hộ nghèo. Hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; bàn giao được 25 nhà và khởi công xây dựng 08 nhà cho các đối tượng. Giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên ngay từ cơ sở. Hoàn thiện hồ sơ huyện nông thôn để trình Trung ương. Kiểm tra rà soát khu dân cư nông thôn mới của các xã Kỳ Tây, Kỳ Phong, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Bắc. Tổ chức đánh giá phân hạng lại và đánh giá lần đầu sản phẩm OCOP cho 07 sản phẩm. Chỉ đạo đôn đốc xã Kỳ Phú triển khai thực hiện xây dựng thí điểm xã thương mại điện tử.

                                                                                  Đại biểu thảo luận

 

                                                                                   Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2024 đảm bảo lịch thời vụ, đạt 100,8% KH. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Thu ngân sách đạt 51,4 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch; Thẩm định và phê duyệt 330 hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 18/12/1980. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, toàn huyện đã tiếp nhận 5772 hồ sơ (cấp huyện 1325 hồ sơ, cấp xã 4447 hồ sơ); đã tiếp nhận, xử lý trực tuyến 4803 hồ sơ (cấp huyện 785 hồ sơ, cấp xã 4018 hồ sơ).


Đ/c Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị


Đ/c Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả nổi bật trong hoạt động quý I, nêu rõ những khó khăn, hạn chế và bàn các giải pháp trọng tâm thực hiện các nhiệm vụ trong Quý II/2024. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu bàn về giải pháp phù hợp và cụ thể để phát triển trên từng lĩnh vực...


Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện; Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo quyết liệt xây dựng kế hoạch phát triểnđảng viên năm 2024. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Hoàn thiện hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới trình Trung ương thẩm định. Hoàn thành và bàn giao mặt bằng dự án điện 500KV. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn mới. Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Kỳ Đồng; triển khai lập quy hoạch điều chỉnh phân khu xây dựng khu du lịch biển Kỳ Xuân. Tổ chức ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện. Triển khai các biện pháp đảm bảo công tác an ninh tôn giáo, an ninh xã hội trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa, giải quyết các tình huống, vụ việc phức tạp xảy ra; không để bị động, bất ngờ; không để hình thành điểm nóng về ANTT…/.

                                                                                                                                               Thúy Nga - Anh Đức


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại