Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

  

02:51 17/02/2017

  Sáng ngày 29/9, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Các đồng chí Nguyễn Thị Gái- UVBTV Tỉnh ủy- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Thành- Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy điều hành điểm cầu tỉnh. Về phía đầu cầu huyện Kỳ Anh các đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Anh Đông- UVBTV Huyện ủy- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 29/9, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Các đồng chí Nguyễn Thị Gái- UVBTV Tỉnh ủy- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Thành- Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy điều hành điểm cầu tỉnh. Về phía đầu cầu huyện Kỳ Anh các đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Anh Đông- UVBTV Huyện ủy- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh chủ trì hội nghị.

  Tỉnh ủy Hà Tĩnh hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thi hành

  Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

  Các đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện;

  Nguyễn Anh Đông- UVBTV Huyện ủy- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Kỳ Anh

  chủ trì hội nghị phía đầu cầu huyện Kỳ Anh.

  Nội dung của hội nghị tập trung vào việc quán triệt những vấn đề bổ sung, sửa đổi trong “Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương về thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát”.

  Quy định số 30-QĐ/TW gồm 3 nội dung lớn, cụ thể hóa 11 điều trong Điều lệ Đảng, từ điều 30 đến điều 40, trong đó chỉ bổ sung những vấn đề mới đã rõ và sửa đổi, bổ sung những vấn đề không còn phù hợp ở các Điều 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40.

  Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thi hành

  Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về phía đầu cầu huyện Kỳ Anh.

  Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thi hành

  Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về phía đầu cầu huyện Kỳ Anh.

  Bên cạnh nội dung về các căn cứ xây dựng quy định, chức năng lãnh đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, số lượng UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, Quy định số 30 đã bổ sung những nội dung về công tác giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Cụ thể, về công tác giám sát, tại Điều 32 bổ sung nội dung giám sát tổ chức đảng “Giám sát việc ban hành các văn bản có dấu hiệu trái với chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Đối với cấp ủy viên và cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý có bổ sung nội dung giám sát: việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc chế độ công tác; việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Về thẩm quyền, giải quyết tố cáo, Quy định đã bổ sung nội dung: “Không giải quyết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc; đơn tố cáo có tên nhưng nội dung không cụ thể, không có căn cứ thẩm tra, xác minh; đơn tố cáo có tên, nhưng trong nội dung của đơn không chứa đựng, phản ánh nội dung tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng; đơn tố cáo không phải do người tố cáo trực tiếp ký tên; đơn tố cáo có từ hai người trở lên cùng ký tên; đơn tố cáo của người không có năng lực hành vi dân sự”.

  Cũng tại hội nghị, UBKT Tỉnh ủy đã giải đáp nhiều câu hỏi cụ thể về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát do đại biểu tại các điểm cầu trong tỉnh nêu.

  Trên cơ sở các quy định cụ thể được ban hành, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cho rằng, cán bộ làm công tác kiểm tra nếu không nắm vững Quy định số 30-QĐ/TW sẽ không thể thực hiện được nhiệm vụ, nhất là nhiều đồng chí mới tham gia công tác UBKT lần đầu.

  Bởi vậy, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp phải tổ chức nghiên cứu Quy định số 30-QĐ/TW nghiêm túc nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát...

  Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh

  phát biểu tại hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

  Ngoài việc tổ chức các hội nghị, phải tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ theo chuyên đề, coi trọng việc giải đáp các nội dung cụ thể về nội dung kiểm tra, giám sát, đồng thời cung cấp đầy đủ tài liệu về công tác kiểm tra, giám sát về tại cơ sở. Tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra từ đầu năm.

  Thúy Nga- Anh Đức

  Thêm nhận xét mới

   Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
  Lỗi: Vui lòng thử lại