Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2023

11:47 31/10/2023
Sáng 31/10, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2023 để thông tin các chuyên đề và định hướng công tác tuyên truyền tháng 11/2023.
Đại biểu tham dự
Chủ trì hội nghị

Tham dự có các đồng chí Lê Mã Lương - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; Võ Ngọc Thương - HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Hội nghị đã được thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII; Nghe báo cáo kết quả công tác MTTQ và định hướng tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023; Một số vấn đề cần quan tâm về công tác tôn giáo trong thời đại toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh - HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII.
Đ/c Lê Mã Lương - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện báo cáo kết quả công tác MTTQ và định hướng tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.
Đ/c Phạm Thái Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin về công tác tôn giáo trong thời đại toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0

Hội nghị cũng được thông tin tình hình thời sự, định hướng công tác tuyên truyền tháng 11/2023. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 11 năm 2023 như sau: Tiếp tục tuyên truyền về việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các đảng bộ đã đề ra; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lớn của quê hương, đất nước trong tháng 11/2023. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Tuyên truyền việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa và Chủ đề năm 2023 của tỉnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; kết quả kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước, của tỉnh trong 10 tháng đầu năm và trong tháng 11/2023.

Đ/c Lê Văn Trọng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền tháng 11/2023.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Trọng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên của huyện cần tập trung triển khai các nội dung tuyên truyền mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra. Đồng thời, tập trung tuyên truyền nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn, trọng điểm như: Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam; Dự án Đường dây 500kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng… Song song với đó là tuyên truyền các hoạt động quan trọng khác; qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023./.


Trà Giang