Hội LHPN huyện Kỳ Anh tập huấn “Bộ tiêu chí văn hóa ứng xử; xây dựng gia đình hạnh phúc trong tình hình mới và Xây dựng mô hình sinh kế bền vững”.

08:55 14/11/2023
Sáng ngày 13/11/2023, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Kỳ Anh phối hợp với Ban Kinh tế GĐ - XH Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn “Bộ tiêu chí văn hóa ứng xử; xây dựng gia đình hạnh phúc trong tình hình mới và Xây dựng mô hình sinh kế bền vững” cho đội ngũ cán bộ Hội.

Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Lê Cao Anh – Trưởng phòng Hành chính – Kế hoạch thị trường và các đồng chí chuyên viên của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thanh Đương – HUV, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Anh; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND các xã.

Đ/c Phạm Thị Hương - HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh khai mạc lớp tập huấn
Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản về Bộ tiêu chí văn hóa ứng xử; xây dựng gia đình hạnh phúc trong tình hình mới và Xây dựng mô hình sinh kế bền vững”. Với mục đích nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, hạnh phúc; Xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Hà Tĩnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Nâng cao ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội.

Giảng viên lên lớp tập huấn
Đồng chí Nguyễn Thanh Đương – HUV, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Anh lên lớp tập huấn
Đại biểu thảo luận

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị thêm cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở các kiến thức, kỹ năng về nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả bộ tiêu chí về văn hóa ứng xử; xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người dân về sự cần thiết việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, đồng thời góp phần xây dựng các mô hình sinh kế bền vững./.


Thúy Nga - Trung Anh