Xã Lâm Hợp phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số năm 2023

15:44 22/10/2023
Sáng ngày 22/10, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Lâm Hợp đã tổ chức lễ phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số năm 2023. Tham dự có đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã Lâm Hợp; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện.
Đại biểu tham dự

Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần tên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh với nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về Chính quyền điện tử, Chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số và một số nội dung được quy định trong các Văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và tìm hiểu các ứng dụng, nền tảng số nhằm phát triển xã hội số và các giải pháp thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn.

Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023 nhằm tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về nội dung cốt lõi, những điểm mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyển đổi số.

Lễ phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đối số năm 2023, Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Lâm Hợp đã lồng ghép giúp người dân thực hiện tốt công tác chuyển đổi số góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội, đưa các nền tảng, công nghệ, kỹ năng số đến người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, có sự tham gia, triển khai phối hợp các gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện với các nội dung tổ chức thực hiện như: Kết hợp với các đơn vị viễn thông Viettel; VNPT, điện lực Kỳ Anh; các ngân hàng: Bidv, Agribank, VietCombank, Viettinbank…hỗ trợ người dân làm thẻ ngân hàng, ví điện tử cho người dân để trả lương cho các đối tượng chính sách, hưu trí, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo qua thẻ ngân hàng, thanh toán tiền điện, mua bán, trao đổi giao dịch không sử dụng tiền mặt… hướng dẫn người dân có điện thoại thông minh tạo tài khoản dịch vụ công, sử dụng dịch vụ công để giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Tất cả cùng chung tay thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột đó là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số; đưa công nghệ số, kỹ năng số và văn hoá số đến với từng cộng đồng thôn xóm, từ người già đến trẻ nhỏ đều có thể tiếp cận, thụ hưởng những giá trị, lợi ích của hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số.

Thông qua lễ phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với xã Lâm Hợp thực hiện một số nội dung quan trọng trong việc giới thiệu, tuyên truyền chương trình hợp tác, thúc đẩy mô hình dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chuyển đổi số cộng đồng, thúc đẩy ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ, đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, nâng cao năng lực số, kỹ năng số cho tất cả mọi người dân trên địa bàn xã Lâm Hợp.

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Lâm Hợp đề nghị các tổ chức, đoàn thể xã quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên; các thôn xóm triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, các tổ chuyển đổi số cộng đồng để tuyên truyền vận động người dân đang sinh sống trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia để cuộc thi đạt chất lượng cao./.


Thúy Nga