UBND huyện Kỳ Anh: Họp bàn lấy ý kiến xây dựng đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

08:31 17/11/2017
Chiều ngày 16/11, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức họp lấy ý kiến xây dựng đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2018 – 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện các phòng ban liên quan, Chủ tịch UBND 21 xã. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ Tịch UBND huyện Kỳ Anh chủ trì cuộc họp.

Chiều ngày 16/11, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức họp lấy ý kiến xây dựng đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2018 – 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện các phòng ban liên quan, Chủ tịch UBND 21 xã. Đồng chí Bùi Quang Hoàn,  Phó bí thư Huyện ủy, Chủ Tịch UBND huyện  chủ trì cuộc họp.

UBND huyện Kỳ Anh họp bàn lấy ý kiến xây dựng đề án
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Đại biểu tham dự họp.
Đại biểu tham dự họp

Trong thời gian qua, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp các ngành các địa phương đã thực sự vào cuộc. Hiện, trên địa bàn huyện Kỳ Anh có 1 xe ép rác chuyên dụng, 12 xe tải, 94 xe đẩy tay, 39 xe kéo thô sơ và 406 thùng đựng  rác. Quy hoạch 50 điểm tập kết rác thải trong đó 15 xã đã đưa vào sử dụng 38 điểm trung chuyển, 21 điểm trung chuyển đảm bảo đúng quy định, có 3 nhà máy xử lý rác thải, có 16 đơn vị đang hoạt động thu gom chất thải rắn. Tuy nhiên bên kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế tồn đọng và khó khăn trong việc xử lý rác thải, gây nên ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan cũng như cũng như đời sống sinh hoạt của người dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Diễn, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện báo cáo
đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Kỳ Anh.​

Việc thành lập, xây dựng, thực hiện đề án “ Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2018 – 2020 là hết sức cần thiết. Huyện Kỳ Anh  đang phấn đấu xây dựng huyện trở thành huyện NTM vào năm 2020”. Về tiêu  chí môi trường cần đảm bảo các yếu tố nhỏ “ Sạch nhà, sạch ngõ, sạch vườn, sạch đường”. Vì vậy, cần đảm bảo 100% rác thải sinh hoạt phải được thu gom xử lý tại nhà máy. Cần tập trung 2 nội dung :1 giá dịch vụ cụ thể, đề  án hộ kinh doanh và kinh phí hoạt động.

Đại diện lãnh đạo UBND các xã đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Sau khi thông qua đề án, tại cuộc họp, các đại biểu đồng tình cao về đề án “ Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2018 – 2020”. Tuy nhiên,  còn gặp một số khó khăn như: Kinh phí thực hiện, giá tiêu hủy cao, ý thức phân loại rác của người dân còn kém chưa có ý thức tự giác, tìm kiếm nguồn đầu tư từ tổ chức cá nhân không khả thi…… Vì thế, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế tài xử lý ở hương ước trong các thôn gắn với xử lý rác, đồng thời có cách làm hay trách l lãng phí về người và của, tiêu hủy một số rác sinh hoạt tại địa phương…..

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hoàn,  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ Tịch UBND huyện Kỳ Anh đánh giá cao kết quả đạt được trong thời qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, phân loại hộ sang khẩu khi thu tiền xử lý rác thải, sự vận hành các xã, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với người dân và cần các chế tài xử lý ở hương ước trong các thôn. Phòng Tài nguyên- Môi trường sớm soạn thảo tiếp thu có chọn lọc các ý kiến phát biểu, đề án này cần sâu hơn và cụ thể như đề án 135 trước. Trong đó, tập trung một số việc cho ý kiến vào phiếu, tiếp tục nghiên cứu đề án. Phòng Tài nguyên-Môi trường cần rà soát lại thực trạng từ rác thải các hộ dân không kinh doanh, các tổ chức cá nhân không kinh doanh, nghiên cứu xem thuật ngữ dùng cho chất thải rắn, xây dựng phụ lục cho chất thải rắn nào được chôn lấp, loại nào xử lý tại chỗ, loại nào thì cần phải tiêu hủy tại nhà máy. Giá  dịch vụ lấy theo phương án phòng Tài nguyên- Môi trường trình, hoặc lấy giá của tỉnh áp dụng để làm hợp đồng và đàm phán với nhà máy. phân loại ngay từ đầu tại hộ dân và phân rác ngay tại bãi trung chuyển, phát huy vai trò đoàn thể mặt trận các vai trò hội viên, đề nghị giúp đỡ từ đoàn công tác chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở đó khi xây dựng đề án và ban hành đề án phải có tính khả thi ./.


Trung Anh