Thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Xuân Thành (thôn Sa Xá, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

16:22 07/08/2023

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Văn nhận được đơn trình báo mất Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số C H 00134, ngày 15/01/2016 với diện tích 1505 mét vuông, trong đó đất ở: 300 mét vuông, đất vườn: 1205 mét vuông do UBND huyện Kỳ Anh cấp cho ông Lê Xuân Thành tại thôn Sa Xá, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu không có tổ chức, cá nhân nào tranh chấp, khiếu nại phần đất nêu trên thì UBND xã Kỳ Văn sẽ lập thủ tục trình cấp lại Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Xuân Thành theo quy định của pháp luật./.