Phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật giai đoạn 2023- 2025 tại xã Kỳ Tiến

14:33 27/10/2023
Sáng ngày 27/10, UBND xã Kỳ Tiến và Công ty Luật TNHH Nguyễn & Brothers phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật giai đoạn 2023- 2025. Tham dự có đồng chí Lê Đình Nhất - Trưởng phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh.
Toàn cảnh Hội nghị
Đại biểu tham dự Hội nghị

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Trợ giúp pháp lý là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc nhằm góp phần quan trọng bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật; giúp người dân biết và hiểu rõ hơn về quyền được trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành quy định pháp luật của người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Luật sư Nguyễn Hồng Lĩnh - Công ty Luật TNHH Nguyễn & Brothers đã thông tin một số nội dung về Công ty Luật TNHH Nguyễn & Brothers. Trình bày các chuyên đề về giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự.

Luật sư Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày các nội dung liên quan

Thông qua buổi truyền thông đã giúp cho người dân tham dự nắm bắt được những nội dung cơ bản về các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, giảm thiểu những vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hằng ngày.

Đông đảo người dân tham gia

Đồng thời, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm được sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác trợ giúp pháp lý.


Huyền Trang - Trung Anh