Thông tin liên hệ của cơ quan UBND huyện Kỳ Anh

16:52 22/02/2017
Thông tin liên hệ của cơ quan UBND huyện Kỳ Anh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

Địa chỉ: Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239 3965 678 - Email: ubkyanh@hatinh.gov.vn

* Thủ trưởng cơ quan: Dương Thị Vân Anh - UV.BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 091472398 - Email: vananhdt.ka@hatinh.gov.vn

* Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện: Cao Xuân Hùng

Điện thoại: 0943691182 - Email: caoxuanhung.ka@hatinh.gov.vnTin liên quan