Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

17:01 18/05/2021

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND HUYỆN KỲ ANH

Đồng chí Dương Thị Vân Anh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0912472398, email: vananhdt.ka@hatinh.gov.vnTin liên quan