Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Kỳ Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

09:16 25/10/2023
Chiều ngày 24/10/2023, HĐND huyện Kỳ Anh tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đ/c Hoàng Trọng Lý - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua kỳ họp

Đại biểu tham dự

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Hồ Huy Thành, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XX; Trưởng các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp &PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng.

Các đồng chí Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tri kỳ họp.

Tại Kỳ họp chuyên đề lần này đã thông qua: Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2022. Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp. Nghị quyết Bổ sung, điều chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

Đ/c Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp

Trong thời gian một buổi với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, khẩn trương, dân chủ, tập trung trí tuệ, các đại biểu tham dự đã đi sâu phân tích, làm rõ thêm nội dung trình tại kỳ họp, thống nhất và biểu quyết thông qua các Nghị quyết quyết nghị các nội dung do UBND huyện trình để làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023./.


Thúy Nga-Anh Đức