Thư ngỏ Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện Kỳ Anh năm 2023

14:29 24/10/2023
Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Kỳ Anh kính gửi Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm; Cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân Kỳ Anh.

Hưởng ứng phong trào “ Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”,  trong những năm qua,  huyện Kỳ Anh đã đón nhận sự quan tâm, tài trợ, ủng hộ tích cực, hiệu quả của các tổ chức, các nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội đối với công tác an sinh xã hội nói chung, xây dựng Quỹ “ Vì người nghèo” nói riêng. Từ nguồn Quỹ vận động được và các nguồn hỗ trợ khác, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh – Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Kỳ Anh đã hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo.

Tuy vậy, hiện nay trên địa bàn huyện Kỳ Anh tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao; vẫn còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng, xã hội để thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “ lá rách ít, đùm lá rách nhiều” và hưởng ứng Tháng hành động cao điểm “Vì người nghèo”,  Uỷ ban MTTQ Việt Nam – Ban Vận động Qũy “Vì người nghèo” huyện Kỳ Anh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong và ngoài huyện hãy phát huy truyền thống đoàn kết, nhân văn của con người Việt Nam, tích cực hưởng ứng, chung tay giúp đỡ người nghèo và tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ “ Vì người nghèo” huyện năm 2023.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển vào tài khoản của Quỹ “Vì người nghèo” huyện Kỳ Anh, tên tài khoản: Ban Vận động Quỹ “ Vì người nghèo”  huyện Kỳ Anh , số tài khoản: 3751.0.9015959.00000 (tại Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh); số tài khoản 3713201268468 , tại Ngân hàng Agri bank chi nhánh Bắc Kỳ Anh hoặc ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh (thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh).

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN VẬN ĐỘNG

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lê Mã Lương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh