Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

19:22 20/11/2023
Sáng ngày 18/11, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Hồ Huy Thành, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tham dự có các đồng chí Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các đồng chí thành viên BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện và trưởng các ban ngành đoàn thể cấp huyện

Tại đây, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới. Theo báo cáo, đến nay 20/20 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 116/153 thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; có 18 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, có 2 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Hoàn thành Đề án xây dựng Kỳ Đồng đạt đô thị loại V.

Ngay từ đầu năm 2023, đã tổ chức rà soát, đánh giá tiêu chí xã đạt chuẩn NTM tại 20/20 xã, tiêu chí xã NTM nâng cao tại 4/4 xã, tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu tại 153/153 thôn theo bộ tiêu chí mới; kết quả đến nay, các xã đã khắc phục, bổ sung, hoàn thiện được 106 tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, 55 tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 30/36 chỉ tiêu đạt chuẩn theo bộ tiêu chí huyện NTM.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tham gia thảo luận, tập trung nhiều vào các giải pháp để tiếp tục hoàn thành, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, tham gia bỏ phiếu nhất trí đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành trong thời gian qua để huyện hoàn thành các tiêu chí huyện NTM. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời gian tiếp theo. Trước mắt tập trung cao cho công tác hoàn thiện hồ sơ để trình cấp trên thẩm định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí thi đua, phấn khởi trong nhân dân về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM./.


Trung Anh - Thúy Nga