Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho chủ tàu vùng bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường theo QĐ 1121/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh

22:51 13/06/2018

Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèmTin liên quan