Hỏi đáp

Xin hỏi về hồ sơ để được Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng?

Phạm Văn Hùng

Xin hỏi về hồ sơ Cấp phép điểm kinh doanh Karaoke?

Trần Thị Thủy

Căn cứ tính lệ phí trước bạ được pháp luật quy định như thế nào?

Nguyễn Văn Cảnh

Tôi mới mua xe máy và được biết phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đưa xe vào sử dụng. Tôi muốn hỏi hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác được quy định như thế nào?

Nguyễn Văn Cảnh

Xin hỏi trường hợp đã nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ thì thời hạn bao lâu để nhận thông báo nộp lệ phí trước bạ?

Lê Xuân Mai

Gửi câu hỏi