An toàn Thực phẩm

Thực hiện Văn bản số 787/BYT-ATTP ngày 20/02/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể; Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP đi kiểm tra...

Sáng ngày 09/10/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh tổ chức tập huấn “cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm cho các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn".