Sinh hoạt điểm Chuyên đề Chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam"

20:00 24/05/2023
Chiều 24/05, Chi bộ Phòng GD&ĐT huyện tổ chức buổi sinh hoạt điểm Chuyên đề về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại biểu tham dự
Chủ trì buổi sinh hoạt

Tham dự có các đồng chí Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Nguyễn Thị Hồng Minh - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Đ/c Nguyễn Thị Hải Đường - Phó bí thư Chi bộ Phòng GD&ĐT huyện khai mạc buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Anh Hoan - Bí thư chi bộ Phòng GD&ĐT huyện giới thiệu, truyền đạt những nội dung cơ bản của tác phẩm, giá trị lý luận cốt lõi về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; giá trị ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tập trung thảo luận với 04 ý kiến tham gia phát biểu, các ý kiến tập trung vào làm rõ vấn đề: Xã hội chủ nghĩa là gì? Vì sao Việt Nam chúng ta lại lựa chọn con đường đi lên XHCN? con đường đi lên XHCN ở Việt Nam diễn ra như thế nào? Điểm ưu việt của CNXH mang lại? Các đặc trưng của CNXH? Thành tựu của đất nước sau 35 năm đổi mới cùng với đó là những thành tựu của huyện Kỳ Anh, của ngành giáo dục huyện. Nhất là phân tích 8 đặc trưng xây dựng CNXH ở nước ta.

Các đảng viên thảo luận

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về sự lựa chọn con đường đi lên CNXH của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng được khát vọng của nhân dân ta, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Đ/c Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện...
và Đ/c Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, các đồng chí Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt của Chi bộ Phòng GD&ĐT huyện. Đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh. Tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Chi bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu công tác giáo dục của huyện nhà.

Đ/c Nguyễn Anh Hoan - Bí thư Chi bộ Phòng GD&ĐT huyện phát biểu kết luận

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Anh Hoan - Bí thư Chi bộ Phòng GD&ĐT huyện nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện. Đồng chí đề nghị các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cần chú tâm thực hiện đổi mới giáo dục, phát triển kỹ năng mềm và tăng cường hoạt động trải nghiệm thực tế trong trường học. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu chuyên đề nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.


Trà Giang