Sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

17:21 29/09/2023
Chiều 29/9/2023, Đảng bộ cơ quan HĐND-UBND huyện Kỳ Anh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại biểu tham dự

Tham dự có các đồng chí Hoàng Trọng Lý - UBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị.

Đ/c Nguyễn Anh Hoan - Trưởng phòng GD&ĐT huyện, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan khai mạc buổi sinh hoạt.
Đ/c Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện, UVBCH, Phó Bí thư chi bộ Văn hóa thông qua đề dẫn sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động đã được xem clip về công tác phòng chống tham nhũng và giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đại diện các chi bộ phát biểu tham luận

Đảng bộ đã tổ chức thảo luận sôi nổi, các ý kiến phát biểu đều tập trung phân tích, đánh giá về chủ đề, nội dung giá trị ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm của Tổng Bí thư.

Trong đó, chỉ ra 05 nhiệm vụ, giải pháp căn bản: Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; Đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; Hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng; Xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong sạch, vững mạnh; mở rộng hợp tác quốc tế; triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước.

Đ/c Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan kết luận buổi sinh hoạt

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan yêu cầu các chi bộ trong thời gian tới cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau: Phải thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc đảng viên trong Chi bộ tự nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 và Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu đã đăng ký từ đầu năm của mỗi đảng viên; Đẩy mạnh việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Thông qua các hoạt động chuyên môn hàng ngày để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, giám sát các hoạt động của chính quyền địa phương, cùng nhau chia sẻ, đồng hành, đoàn kết để phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các nhiệm vụ của năm và nhiệm kỳ...

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không chỉ nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị mà còn vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo vào thực tiễn công tác. Từ đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.


Trà Giang - Trung Anh