Kỳ Anh: Bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 3

12:56 22/11/2023
Chiều ngày 21/11, Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Anh đã tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 3 năm 2023. Dự lễ bế giảng có các đồng chí Lâm Anh Đức – Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy; Võ Ngọc Thương - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Nguyễn Thị Hồng Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng; các đồng chí cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện cùng 41 học viên tham gia lớp học đợt này.

Lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 3 năm 2023 có 41 đồng chí đến từ các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện. Sau thời gian hơn 10 ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề theo quy định và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế xã hội; Phát triển văn hóa xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đánh giá lớp học

Nhìn chung học viên đã khắc phục khó khăn, tự giác chấp hành nội quy, đảm bảo giờ giấc, tập trung nghe giảng, ghi chép, trao đổi, thảo luận và nắm được những kiến thức cơ bản của chương trình. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, đạt loại giỏi có 20 học viên (chiếm 48,8% ); 21 học viên đạt loại khá (chiếm 51.2%),

Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị huyện cũng đã khen thưởng cho 6 học viên đạt kết quả xuất sắc.
Đồng chí Lâm Anh Đức, Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng lớp học, đồng chí Lâm Anh Đức, Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng đã giúp cho các đồng chí đảng viên mới kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vững, nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hành động của Đảng và công tác xây dựng Đảng, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên; từ đó, vận dụng lý luận chính trị, quan điểm của Đảng vào thực tế công tác; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng là người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam./.


Trung Anh - Tiến Quân