Hội nghị tổng kết đợt sinh hoạt và cuộc thi viết tìm hiểu “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam’’ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

15:56 01/06/2023
Chiều ngày 31/5/2023, Ban chấp hành Đảng bộ xã Lâm Hợp tổ chức Hội nghị tổng kết đợt sinh hoạt và cuộc thi viết tìm hiểu “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam’’ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy xã Lâm Hợp khai mạc hội nghị

Đại biểu tham dự

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh, HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Bí thư Đảng ủy xã Lâm Hợp phát biểu tại hội nghị

Sau khi tổ chức đợt sinh hoạt và cuộc thi viết tìm hiểu “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam’’ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề năm 2023. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy xã Lâm Hợp ban hành kế hoạch, đề dẫn, nội dung và tổ chức sinh hoạt điểm tại chi bộ thôn Nam Hà để rút kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt đại trà. Sau khi triển khai cuộc thi 17/17 chi bộ triển khai đạt 100%; có 257/266 đảng viên tham gia, đạt trên 96%.

Đ/c  Nguyễn Thị Hồng Minh - HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị và cuộc thi viết tìm hiểu “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam’’ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyên đề năm 2023, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/1/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; gắn cuộc thi tìm hiểu với phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023”. Qua đó, đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò, tinh thần trách nhiệm của mình trong việc tham gia học tập, nghiên cứu và qua hoạt động thực tiễn thảo luận, làm rõ quan điểm, những nội dung cơ bản, cốt lõi và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Kết quả cuộc thi, về tập thể ban tổ chức trao thưởng 1 giải nhất, 1 giải nhì; về cá nhân 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích và đã chọn 6 bài viết tham gia dự thi cấp huyện./.


Thúy Nga-Anh Đức