Hội nghị giao ban Báo cáo viên tháng 5 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới

23:52 23/05/2023
Chiều 23/5/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban Báo cáo viên tháng 5 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự có các đồng chí Đặng Hữu Trình - Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Trọng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cùng các đồng chí Báo cáo viên Huyện uỷ.
Trước khi tổ chức họp giao ban các đại biểu đã đi tham quan một số mô hình NTM tại xã Kỳ Phú.

Tại hội nghị, các báo cáo viên được nghe báo cáo kết quả một số mô hình nông nghiệp, kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Kỳ Phú; nghe phổ biến thông tin thời sự; triển khai nhiệm vụ tháng 6; Tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng, cơ sở khoa học của Quy hoạch tổng thể quốc gia, tập trung làm sâu sắc những nội dung: Quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, các định hướng phát triển, giải pháp thực hiện của Quy hoạch tổng thể quốc gia. Tuyên truyền Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Định hướng công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bám sát nội dung đã được cung cấp tại hội nghị để thông tin tuyên truyền; triển khai, đôn đốc tham gia Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đ/c Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT – VCTVN huyện báo cáo kết quả một số mô hình nông nghiệp tại xã Kỳ Phú
Đ/c Võ Xuân Mão - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Phú báo cáo kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Kỳ Phú

Xác định nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo yêu cầu xã Kỳ Phú, Kỳ Xuân và Kỳ Văn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ biên soạn lịch sử đảng bộ xã. Củng cố và hoàn thiện hồ sơ phục vụ đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền cơ sở theo Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sinh hoạt chuyên đề tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Bác hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; .. 66 năm năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Đ/c Đặng Hữu Trình - Phó Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Hữu Trình - Phó Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của Báo cáo viên, Tuyên truyền viên cơ sở; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo tính kịp thời, có các giải pháp xử lý những vấn đề nảy sinh về tư tưởng.

Đ/c Lê Văn Trọng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Trọng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị đội ngũ cán bộ phụ trách Tuyên giáo, báo cáo viên cần nỗ lực đấu tranh, lên án các hành vi lợi dụng tình hình, kích động, biến Việt Nam thành nơi tổ chức các hoạt động ủng hộ nước này, chống phá nước khác. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung, ý nghĩa, mục đích cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… Đồng thời, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cấp ủy thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền./.


Trà Giang