Hội nghị cốt cán bỏ phiếu quy hoạch cán bộ

12:23 04/04/2022
Thực hiện Công văn số 832, ngày 7/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 889, ngày 10/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ, sáng nay ngày 4/4 Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị cốt cán để rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo quy định.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Đồng, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo huyện; đại diện các ban Xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa 26; Trưởng các phòng, ban, ngành và Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các xã; Bí thư các đảng bộ, chi bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Các đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự

Mục đích yêu cầu của hội nghị lần này nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đ/c Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy quán triệt mục đích, yêu cầu của hội nghị

Theo đó Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp. Rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch phải đảm bảo chặt chẻ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu

Việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nhằm bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước; bảo đảm chặt chẻ, đồng bộ liên thông, công khai minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch các chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; gắn kết chặt chẻ quy hoạch cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị với quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Chỉ quy hoạch chức danh cao hơn, mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá ba cán bộ, một cán bộ quy hoạch không quá ba chức danh ở cùng cấp. Không thực hiện quy hoạch đồng thời với việc đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử./.


Anh Đức