Hội nghị BCH, BTV Huyện ủy thực hiện quy trình, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

22:02 05/04/2022
Huyện ủy Kỳ Anh vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ để thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch, cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện thực hiện quy trình, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Phượng - UV UBKT Tỉnh ủy; Trần Ngọc Hùng - Phó Trưởng phòng ĐTCS, Ban tổ chức Tỉnh ủy. Về phía huyện, có đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu tỉnh tham dự và giám sát Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu các đồng chí thực hiện đúng theo quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành phát biểu tại Hội nghị

Trong đó, đối với tiêu chuẩn đối với cán bộ quy hoạch, cơ bản thực hiện như tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với chức danh theo quy định hiện hành. Tại thời điểm quy hoạch, cấp có thẩm quyền có thể xem xét, phê duyệt quy hoạch đối với những cán bộ cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh bổ nhiệm theo quy định.

Cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ kế tiếp đó (60 tháng). Khi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy hoạch phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên.

Đối với quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp: Chức danh cấp uỷ, lãnh đạo cấp uỷ, các ban, cơ quan của Đảng, uỷ ban kiểm tra là thời điểm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan nhà nước là thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là thời điểm đại hội các cấp của mỗi tổ chức.

Đối với rà soát, bổ sung quy hoạch: Là thời điểm cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ có thẩm quyền (Ban Tổ chức Trung ương đối với trường hợp các chức danh thuộc diện Trung ương quản lý; ban tổ chức cấp uỷ các cấp đối với trường hợp khác) nhận được tờ trình và hồ sơ nhân sự theo quy định.

Đại biểu tham dự

Qua nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, các đồng chí dự Hội nghị đã tiến hành nghiên cứu, xem xét, viết phiếu lấy ý kiến và bỏ phiếu nhân sự đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Ngay sau Hội nghị BCH huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tổ chức Hội nghị để hoàn thiện rà soát, bổ sung quy hoạch, cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Hội nghị BTV Huyện ủy thực hiện quy trình, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Việc quy hoạch nhằm phát hiện nguồn nhân sự mới có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý. Từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của huyện và từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đây là công việc rất quan trọng, vừa phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, vừa đề cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo của huyện Kỳ Anh trong việc phát hiện nguồn nhân sự mới để đưa vào quy hoạch.


Huyền Trang - Trung Anh