Đảng bộ xã Kỳ Thượng tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Đảng bộ xã Kỳ Thượng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí trong Đoàn Công tác 717 của Ban Thường vụ Huyện ủy và toàn thể đảng viên đảng bộ đã về tham dự Hội nghị.

Đảng bộ xã Kỳ Thượng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí trong Đoàn Công tác 717 của Ban Thường vụ Huyện ủy và toàn thể đảng viên đảng bộ đã về tham dự Hội nghị.

Ảnh hội nghị tổng kết..

Năm 2018, Đảng bộ xã Kỳ Thượng đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Sản xuất vụ xuân gieo cấy 123,65/124,78 ha (đạt 99,09%kế hoạch); trồng mới 223ha tràm, 6,15ha chè; thu hái 470 tấn chè búp; tổng đàn trâu, bò 2.500 con; tổng đàn gia cầm 34.000 con; Tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 6,9 tỷ đồng (110,59 % kế hoạch); làm mới 5,27 km đường bê tông, 6,4km rãnh thoát nước; xây dựng 10,06km đường điện thắp sáng làng quê, 31,6 km hàng rào xanh. Nâng tiêu chí đạt chuẩn lên 11/19 tiêu chí NTM. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.

Đ/c Phó Bí thư Đảng bộ xã Kỳ Thượng báo cáo tổng kết tại hội nghị...

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, củng cố. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng. Kết nạp 08 quần chúng ưu tú vào Đảng. Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18,19. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trí tiếp tục phát huy được vai trò của mình trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải quan tâm chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới như: một số chỉ tiêu cây trồng đạt thấp như sắn, lạc, đậu, chè; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao; chưa xây dựng được khu dân cư kiểu mẫu; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp; công tác phát triển đảng gặp nhiều khó khăn...

Tại hội nghị tổng kết, Đảng bộ đã tổ chức lễ trao trặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và biểu dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

.... Trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho các đảng viên....
Đảng bộ xã Kỳ Thượng trao giấy khen cho các tập thể
và cá nhân đạt nhiều thành tích trong năm 2018.


Lê Đình Nhất- Phó Ban Pháp chế -HĐND huyện Kỳ Anh