Đảng bộ xã Kỳ Thọ đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng ngày 14/5, Đảng bộ xã Kỳ Thọ đã long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Đình Tùng UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thân; các đồng chí trong đoàn công tác 1447 chỉ đạo xã Kỳ Thọ cùng với 144 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại biểu tham dự

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ xã Kỳ Thọ đã đoàn kết, thống nhất, nổ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đến nay, có 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết đại hội, kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng CN - TTCN - thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt hơn 33,5 triệu đồng/năm, đạt 51,38% so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Kỳ Thọ đã tập trung xây dựng, cũng cố vững chắc 20 tiêu chí NTM, được tỉnh công nhận xã NTM trong năm 2019, có 3/6  thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 22 vườn mẫu. Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc của Đảng trong công tác và sinh hoạt nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đ/c Dương Đình Hới, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thọ phát biểu tại Đại hội

Thảo luận tại Đại hội, đại diện các chi bộ đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt nhiệm kỳ qua đã tạo được nhiều dấu ấn trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó làm chuyển biến nhận thức của nhân dân thành hành động, từ hy vọng, trở thành khát vọng, từ phải làm trở thành được làm NTM. Tuy nhiên nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ thôn xóm. Sẵn sàng nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Sau đại hội cần thực hiện ngay việc xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, để bắt tay ngay vào thực hiện các mục tiêu NQ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.

Đại hội đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020- 2025 với 3 nhiệm vụ đột phá và nhiều giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo QPAN; xây dựng nông thôn mới; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

Một số chỉ tiêu quan trọng đến năm 2025 như: Tổng thu nhập xã hội 183,17 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/ người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 0,3% - 0,45%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt tên 95%; Tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống dưới 20%; Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; phấn đấu 6/6 khu dân cư đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2023; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 95%; gia đình thể thao đạt 40%; duy trì 100% thôn đạt chuẩn thôn văn hoá; phấn đấu kết nạp 6-7 đảng viên; 100% Chi bộ đảng hàng năm hoàn thandh tốt nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90 - 95%. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ã hội hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ chúc mừng và biểu dương những kết quả to lớn Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Thọ đạt được trong nhiệm kỳ qua và lưu ý, nhiệm kỳ mới, các mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra là nặng nề. Do đó, đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân xã Kỳ Thọ phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, với những giải pháp đột phá, năng động, sáng tạo.“Trong xây dựng, phát triển kinh tế, cần tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát huy tiềm năng, lợi thế để sản xuất các sản phẩm chủ lực; có giải pháp cụ thể để nâng cao số lượng, chất lượng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu bền vững. Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tích cực đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Theo đó, đồng chí Dương Đình Hới tái cử chức vụ Bí thư Đảng bộ xã Kỳ Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chiều nay, Đại hội Đảng bộ xã Kỳ Thọ bước vào phần thảo luận các chỉ tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, đại hội cũng sẽ tập trung thảo luận dự thảo chương trình hành động của ban chấp hành nhiệm kỳ mới, sớm đưa xã Kỳ Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao và năm 2023./.


Thuý Nga, Anh Đức