Đảng bộ xã Kỳ Giang đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

15:20 28/05/2020
Sáng nay 28/5, Đảng bộ xã Kỳ Giang tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh; Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng huyện ủy; các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã Kỳ Giang, đại diện các cơ quan, ban ngành cấp huyện, cùng với 119 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 223 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Các đc Chủ trì điều hành Đại hội

Đ/c Đinh Ngọc Viết, Bí thư Đảng bộ xã Kỳ Giang đọc báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội

Đại biểu tham dự

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ  xã Kỳ Giang đã vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XXV đã đề ra; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn thực sự khởi sắc; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn được nâng lên, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Với những kết quả nổi bật: huy động các tổ chức trong hệ thống chính trị xã hội, tập trung lãnh đạo xây dựng hoàn thành 20/20 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, có 4/7 thôn được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tổng thu ngân sách trên địa bàn từ 2016 đến 2019 trên 72 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 11,3%; giá trị sản xuất từ 141 tỷ năm 2015 tăng lên 229,4 tỷ đồng năm 2019; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2015 nông, lâm nghiệp 49%, thương mại - dịch vụ 32%, công nghiệp xây dựng 25%. Thu nhập bình quân đầu người từ 25,50 triệu đồng năm 2015 lên 36,61 triệu đồng năm 2019. Trong 5 năm qua đã thành lập mới 02 doanh nghiệp, 03 HTX, 10 THT, 46 mô hình phát triển sản xuất và  263  tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, hoạt động có hiệu quả;  xây dựng thành công 4 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 21 mô hình vườn mẫu đạt chuẩn. Làm mới và nâng cấp 24,8 km đường giao thông nông thôn; 11,8 km kênh mương nội đồng… Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh luôn được quan tâm.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân, nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 28 đảng viên mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với với NQ TW 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn dảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững nguyên tắc của Đảng trong công tác và sinh hoạt nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đ/c Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Kỳ Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế Đảng bộ cần khắc phục, đồng chí lưu ý Đảng bộ xã Kỳ Giang thực hiện một số nội dung trọng tâm: cần phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để tạo bước đột phá thực sự trong phát triển kinh tế; thu hút đầu tư các dự án thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích; tập trung quy hoạch phát triển cánh đồng lớn một giống lúa, từng bước hình thành thương hiệu gạo Kỳ Giang. Tiếp tục huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2024 xã Kỳ Giang đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản; tập trung xử lý dứt điểm các đơn thư tồn đọng kéo dài. Tăng cường công tác xây dựng đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên tạo đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân. Thực hiện có hiệu quả việc học tạp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tăng cường cải cách hành chính. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội…

Với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, đại hội Đảng bộ xã Kỳ Giang lần thứ XXVI đã bầu 15 đ/c vào BCH mới nhiệm kỳ 2020 -2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH huyện Đảng bộ khóa XXVI sắp tới ./.


Thuý Nga, Anh Đức