Đảng bộ xã Kỳ Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết Cuộc thi tìm hiểu bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyên đề năm 2023

21:49 31/05/2023
Chiều 31/5/2023, Ban chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết Cuộc thi tìm hiểu bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyên đề năm 2023.
Đại biểu tham dự
Chủ trì hội nghị

Tham dự có các đồng chí Hồ Huy Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lê Văn Trọng, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã theo Quyết định số 1543-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đ/c Lê Quang Hanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Bắc báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả đợt sinh hoạt chuyên đề chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm " Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy xã Kỳ Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, triển khai, học tập Nghị quyết cấp trên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong nửa nhiệm kỳ qua, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết nhất trí cao; Đảng bộ và Nhân dân xã Kỳ Bắc đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đại biểu tham luận

Trên lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,44 triệu đồng/người/năm, đạt 70,06% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 86 hộ. Có 6/6 thôn đạt thôn văn hóa; cơ cấu ngành Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 29,74%; Thương mại, dịch vụ 50,53%; Nông - Lâm nghiệp 19,73%.

Đến nay, trên địa bàn xã có 06 doanh nghiệp, 03 HTX, 19 THT sản xuất. Nhiều mô hình kinh tế hoạt động có hiệu quả, cho thu nhập từ hơn 8 triệu đồng/người/tháng.

Công tác GPMB phục vụ các dự án được thực hiện tích cực. Công tác quản lý, bảo vệ và khai thác rừng, PCCC rừng được triển khai chặt chẽ. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải đã đi vào hoạt động nề nếp.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Đời sống nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể xã có nhiều đổi mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kết quả thực hiện, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp tích cực nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, để hoàn thành tốt những mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kỳ Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành giá cao những kết quả đạt được của xã Kỳ Bắc trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Quan  tâm đến công tác bồi dưỡng chính trị cho các cán bộ, nhân dân; siết chặt kỷ luật kỷ cương cho cán bộ công chức, viên chức tại cơ sở; phát huy hơn nữa tiềm năng vị thế địa lý của xã, đẩy nhanh giải quyết các tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng. Từ đó, vận dụng vào việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu mà đại hội đã đề ra trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Giang Đông - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Bắc kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Giang Đông - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Bắc nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng bộ xã Kỳ Bắc sẽ tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo nhân dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra.

Tiếp đó, hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả đợt sinh hoạt chuyên đề chính trị và tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết chính luận về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.


Trà Giang