Huyện Kỳ Anh có 1 cá nhân và 1 tập thể được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 10 năm Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Sáng ngày 18/12/2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2018.

Sáng ngày 18/12/2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2018.

Trong 10 năm qua (từ năm 2008 – 2018), việc triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - đoàn thể, sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trách nhiệm triển khai, thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình của các cấp, các ngành đã được quan tâm thực hiện. Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở về cơ bản được kiện toàn. Công tác xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên thực hiện công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm. Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh đã có đội ngũ cộng tác viên. Số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng giảm (năm 2008 toàn tỉnh xảy ra 359 vụ bạo lực gia đình, đến năm 2018 giảm xuống còn 104 vụ). Hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chính quyền địa phương triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 15 câu lạc bộ điểm về gia đình. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương được quan tâm thực hiện, kịp thời nhắc nhở các cấp, các ngành thực hiện tốt trách nhiệm trong triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở tại các buổi hội nghị, hội thảo, tập huấn, các buổi tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích. Trong 10 năm triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình, đến nay, huyện Kỳ Anh đã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên gia đình ở 157 thôn. Tiến hành lồng ghép tuyên truyền, phổ biến luật phòng, chống bạo lực gia đình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chú trọng việc biểu dương, nhân rộng mô hình gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Vinh -UVBTVTU – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực trong triển khai, thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình ở các cấp, ngành, đơn vị. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể, tăng cường sự phối hợp liên ngành  trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tiến hành đào tạo, tập huấn, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở để đảm bảo tốt việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Làm tốt việc triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đến các xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp liên ngành. Thu thập số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn để phục vụ cho công tác quản lý, giám sát. Tổ chức thực hiện các hình thức ký cam kết, gắn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, giao ước thi đua xây dựng từng gia đình, từng địa bàn làng, bản, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn,...không có bạo lực gia đình. Nhân rộng mô hình, điển hình, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 15 cá nhân vì đã có thành tích trong triển khai, thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2018. Trong đó, huyện Kỳ Anh có 1 tập thể là tổ hòa giải thôn Trung Tiến (xã Kỳ Thượng) và 1 cá nhân là ông Nguyễn Đình Hiệu – công chức văn hóa – xã hội xã Kỳ Xuân được khen thưởng tại hội nghị.

BTC Hội nghị trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc
BTC Hội nghị trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc


Nguyễn Nga (Sở VH,TT&DL)