Bàn giao thiết bị ghi âm hỗ trợ Trạm truyền thanh cơ sở các xã

12:03 03/07/2020
Thực hiện đề án Văn hóa năm 2020, phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Anh tổ chức buổi bàn giao thiết bị ghi âm hỗ trợ cho Trạm truyền thanh cơ sở các xã. Tham dự có đồng chí Nguyễn Lộc Hằng, Trưởng phòng VH-TT, cùng cán bộ phụ trách Trạm truyền thanh cơ sở 20 xã trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Lộc Hằng, Trưởng phòng VH-TT phát biểu tại Lễ bàn giao thiết bị ghi âm hỗ trợ cho Trạm truyền thanh cơ sở các xã

Đại biểu tham dự

Nhiệm vụ của Trạm truyền thanh cấp xã là tiếp sóng, phát lại chương trình thời sự và các chương trình phát thanh khác của Đài tiếng nói Việt Nam; Đài phát thanh - Truyền hình cấp Tỉnh, huyện để phục vụ nhu cầu thông tin thiết yếu của nhân dân địa phương trên hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh của Trạm truyền thanh cấp xã. Nhằm cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự sự kiện Quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân địa phương, đồng thời cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hàng ngày của người dân địa phương phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế-xã hội của từng vùng. Do tính chất cấp thiết của cán bộ phụ trách Trạm truyền thanh xã khi soạn và đọc các bài tuyên truyền sẻ thu qua hệ thống ghi âm, sau đo phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở; ngoài ra có thể ghi âm lại các cuộc họp đối thoại, tiếp công dân nếu cần thiết.

Cán bộ Phòng VH-TT đang hướng dẫn thao tác sử dụng...

Trong dịp này phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã hỗ trợ cho 20 Trạm truyền thanh cấp xã 20 bộ ghi âm ICD-UX570F hiệu SONY nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền tại các xã ./.


Anh Đức