Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và triển khai các chính sách giảm nghèo năm 2023

10:51 30/09/2023
Sáng 30/9, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và triển khai các chính sách giảm nghèo năm 2023.
Toàn cảnh hội nghị
Đại biểu tham dự

Tham dự có đồng chí Võ Tá Cương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ban chỉ đạo và thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình huyện; lãnh đạo và chuyên viên phòng Phòng Lao động - TB&XH huyện cùng công chức chính sách xã hội 20 xã, trưởng các thôn trong toàn huyện.

Đ/c õ Tá Cương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Tá Cương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình phải được thực hiện đúng quy định, chặt chẽ từ thôn và có sự tham gia giám sát của Mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể, cộng đồng dân cư; kết quả rà soát phải đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan và chính xác. Do vậy, đề nghị Phòng Lao động - TB&XH huyện, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện tổ chức tốt các nội dung tập huấn, tạo điều kiện tốt nhất cho các đại biểu tham gia tập huấn để nắm rõ và triển khai đúng theo Kế hoạch.

Đ/c Trần Hồng Quân - Phó trưởng Phòng Lao động - TB&XH triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe phổ biến một số các cơ chế, chính sách giảm nghèo của tỉnh; nghe hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023.

Chuyên viên Phòng Lao động - TB&XH huyện hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về thuận lợi và khó khăn trong quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo những năm vừa qua cũng như phương pháp triển khai Kế hoạch trong thời gian tới.

Đ/c Võ Xuân Bằng - Trưởng Phòng Lao động - TB&XH huyện kết luận buổi tập huấn.

Kết luận buổi tập huấn, đồng chí Võ Xuân Bằng - Trưởng Phòng Lao động - TB&XH huyện đề nghị: Sau hội nghị, các xã sẽ triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ công tác tại địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên tổ công tác; tổ chức tập huấn cho thành viên các tổ tại các thôn nhằm tăng giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới.

Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo tại các xã hiểu rõ và thực hiện đúng quy trình, đảm bảo các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện được thực hiện đúng đối tượng, phát huy tối đa nguồn lực hiệu quả. Từ đó làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trong năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân./.


Trà Giang